Muutoksia Mobility Services- ja Broadband Services liiketoiminta-alueiden johdossa

Broadband Services -liiketoiminta-alueen johtaja Håkan Dahlström on tänään nimitetty Mobility Services -liiketoiminta-alueen johtoon. Hän seuraa tehtävässä Kenneth Karlbergia, joka lähtee TeliaSonera-konsernista.

”Kenneth Karlberg on ollut mukana kehittämässä menestyksekkäästi TeliaSoneran matkaviestinliiketoimintaa useiden vuosien ajan. Voidaksemme kehittää yhtiötä edelleen meidän on kuitenkin muutettava tiettyjä toimintatapoja ja toimittava selvemmin yhtenä yhtiönä. Tällainen prosessi vaatii joskus muutoksia johtamisprofiilissa. Tästä syystä Kenneth Karlberg jättää nyt tehtävänsä”, toteaa toimitusjohtaja Lars Nyberg.

”Håkan Dahlström on tehnyt erinomaista työtä Broadband Services liiketoiminta-alueella ja ennen sitä Mobility Services Sweden yksikössä. Kannattavuus on parantunut, toimintojen välinen yhteistyö kehittynyt ja työntekijöiden sitoutuneisuus ja työtyytyväisyys parantunut”, sanoo Lars Nyberg.

Anders Gylder, joka tällä hetkellä toimii Broadband Services liiketoiminta-alueen varajohtajana, siirtyy Håkan Dahlströmin paikalle.

Malin Frenning, Wholesale & International -yksikön nykyinen johtaja, on nimitetty Broadband Services liiketoiminta-alueen varajohtajaksi, ja hänen on tarkoitus siirtyä hoitamaan Anders Gylderin tehtäviä tämän jäädessä eläkkeelle vuoden 2010 lopussa.

Sekä Anders Gylderistä että Malin Frenninistä tulee TeliaSoneran johtoryhmän jäseniä.

Håkan Dahlström (47) aloitti Teliassa vuonna 1998, ja hän on toiminut lukuisissa johtotehtävissä konsernissa, muun muassa Mobility Services Sweden -yksikön ja Corporate Networks & Technology -yksikön johtajana. Hän on diplomi-insinööri Linköpingin yliopistosta Ruotsista ja digitaalisen teknologian diplomi-insinööri Heriot Watt Universitystä Skotlannista.

Anders Gylder (59) on tehnyt pitkän uran konsernissa, ja hän on ollut aiemmin johtoryhmän jäsen vastuualueinaan muun muassa asiakaspalveluyksikkö ja suurasiakassegmentti. Hän on suorittanut diplomi-insinööritutkinnon Linköpingin yliopistossa Ruotsissa.

Malin Frenning (42) tuli Teliaan johtajaharjoittelijaksi vuonna 1993. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus ylemmistä johtotehtävistä TeliaSonerassa, ja hänen erityisiä vahvuusalueitaan ovat operaattoriliiketoiminta, kansainvälinen liiketoimintastrategia ja tuotehallinta. Malin Frenning on konetekniikan diplomi-insinööri Luulajan teknillisestä yliopistosta Ruotsista.
TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin Arvopaperimarkkinalain ja/tai Ruotsin Rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 24.2.2010 klo 11:00 (CET).