TeliaSonera kasvattaa omistustaan U’Cellissä

TeliaSonera kasvattaa omistuksensa U’Cellissä 74 prosentista 94 prosenttiin ostamalla 20 prosenttia TeliaSonera Uzbek Telecom Holding B.V.:n osakkeista Takilant Limitediltä. TeliaSonera maksaa osakkeista noin 1 550 milj. Ruotsin kruunua (220 milj. Yhdysvaltain dollaria). TeliaSonera Uzbek Telecom Holding B.V. on hollantilainen holdingyhtiö, joka omistaa 100 prosenttia uzbekistanilaisesta U’Cellistä.

– Tämä kauppa korostaa TeliaSoneran strategiaa kasvattaa keskeisiä omistusosuuksiaan. Uzbekistan, missä väestö on nuorta, väkiluku on runsas, matkaviestinnän liittymätiheys on suhteellisen alhainen ja talous kasvaa, tarjoaa jatkossakin hyvän kasvumahdollisuuden. Olemme sitoutuneet jatkamaan investointeja televiestinnän infrastruktuurin ja palvelujen kehittämiseen Uzbekistanissa jatkossakin, sanoo Eurasia-liiketoiminta-alueen johtaja Tero Kivisaari.

Tietoa U’Cellistä

U’Cell on kasvanut merkittävästi siitä kun TeliaSonera vuoden 2007 puolivälissä osti osake-enemmistön yhtiöstä. Vuonna 2009 U’Cellistä tuli Uzbekistanin toiseksi suurin matkaviestinoperaattori. Syyskuussa 2009 U’Cellillä oli 4 759 000 matkaviestinliittymää ja sen markkinaosuus oli noin 30 prosenttia. U’Cellin liikevaihto ajalta tammi-syyskuu 2009 oli 889 milj. Ruotsin kruunua. Matkaviestinnän liittymätiheys Uzbekistanissa on noin 60 prosenttia.TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin Arvopaperimarkkinalain ja/tai Ruotsin Rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 2.2.2010 klo 08.00 (CET).