TeliaSonera tammikuu–joulukuu 2009

Vahva tulos edesauttaa tulevaisuuden investointeja

Neljäs vuosineljännes
• Liikevaihto laski 2,4 prosenttia 27 410 milj. Ruotsin kruunuun (28 096). Paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna liikevaihto laski 0,5 prosenttia.
• Paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna säästötoimien kohteena olevat kustannukset pienenivät 11,8 prosenttia.
• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä nousi 9,3 prosenttia 9 039
milj. kruunuun (8 272), ja käyttökateprosentti nousi 33,0 prosenttiin (29,4). Paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvu oli 13,8 prosenttia.
• Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä laski 7 573 milj. kruunuun (7 678), koska osakkuusyhtiöistä saadut tuotot pienenivät.
• Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski 4 902 milj. kruunuun (5 644) ja osakekohtainen tulos 1,09 kruunuun (1,26), mikä johtui osakkuusyhtiöistä saatujen tuottojen pienenemisestä ja tuloverojen noususta.
• Vapaa kassavirta oli 4 660 milj. kruunua (4 918).
• Liittymien määrä kasvoi vuosineljänneksen aikana 3,8 miljoonalla ja oli 147,6 miljoonaa. Enemmistöomisteisissa yhtiöissä liittymämäärä kasvoi 1,8 miljoonalla ja osakkuusyhtiöissä 2,0 miljoonalla liittymällä.

Koko vuosi
• Liikevaihto kasvoi 5,4 prosenttia 109 161 milj. kruunuun (103 585). Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna pieneni 0,3 prosenttia.
• Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus oli 18 854 milj. kruunua (19 011) ja osakekohtainen tulos 4,20 kruunua (4,23).
• Vapaa kassavirta kasvoi 50,3 prosenttia 17 024 milj. kruunuun (11 328).
• Hallitus esittää vuodelta 2009 maksettavaksi tavanomaiseksi osingoksi 2,25 kruunua (1,80) osakkeelta, yhteensä 10 104 milj. kruunua (8 083) eli 54 prosenttia (43) nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluvasta osuudesta.


(Table included in attached pdf)


Toimitusjohtaja Lars Nybergin kommentit

”Olen ylpeä saavutuksistamme vuonna 2009. Meidän onnistui pitää liikevaihto paikallisissa valuutoissa laskettuna entisellään, käyttökatteemme oli kaikkien aikojen suurin ja paransimme kassavirtaa jopa 50 prosentilla viime vuodesta, koska toiminta-alueellamme on sopivassa määrin sekä kehittyneitä että kehittyviä markkinoita.

Minä ja koko johtoryhmä olemme erityisen ylpeitä siitä, että olemme onnistuneet katkaisemaan pitkään jatkuneen kustannusten nousukierteen. Se onnistui karsimalla kustannuksia huomattavasti Pohjoismaissa ja Baltian maissa sekä pitämällä kustannukset tiukasti kurissa Euraasiassa. On rohkaisevaa, että työntekijöiden tyytyväisyys ja sitoutuneisuus ovat tästä huolimatta parantuneet. Tulokset paranivat merkittävästi jo toisena vuotena peräkkäin, ja saavutimme korkeimman tason sitten vuoden 2004, jolloin TeliaSonera aloitti mittaukset.

Olemme jo useita vuosia halunneet kasvattaa omistustamme sekä Turkcellissa että MegaFonissa. Se on kuitenkin osoittautunut hyvin vaikeaksi, ja olemme harkinneet eri tapoja kasvattaa määräysvaltaamme yhtiöissä ja parantaa niiden likviditeettiä. Marraskuussa otimme merkittävän askeleen pitkään jatkuneen, umpikujaan ajautuneen omistuskiistan ratkaisemiseksi, kun sovimme Altimon kanssa yhdistävämme omistuksemme näissä yhtiöissä. Teimme kuitenkin selväksi jo sopimuksesta tiedotettaessa, että sen todellinen arvo on sen täytäntöönpanossa.

Tehostamistoimien ja pääoman huolellisen käytön tuloksena vapaa kassavirta kasvoi merkittävästi ja vahvisti taloudellista tilannettamme entisestään. Sen vuoksi olemme siinä onnellisessa tilanteessa, että voimme vuonna 2010 lisätä käyttöomaisuusinvestointeja tulevan kasvun varmistamiseksi. Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osakkeenomistajille maksettavan tavanomaisen osingon korottamista 25 prosentilla. Osingonjakopolitiikkaa on myös tarkistettu, ja osinkoprosentti on kasvanut vähintään 50 prosenttiin nettotuloksesta.

On tärkeää, että TeliaSonera nähdään edelläkävijänä, joka ensimmäisten joukossa käyttää uutta teknologiaa ja lanseeraa uusia palveluja. Tästä syystä olemmekin erityisen tyytyväisiä siihen, että pystyimme joulukuussa avaamaan Tukholman ja Oslon keskustaan maailman ensimmäiset kaupalliset 4G-verkot. Asiakkaiden reaktiot ovat olleet myönteisiä. Koska olemme vakuuttuneita, että kiinteä verkko säilyy kilpailukykyisenä tulevaisuudessa niin pitkälle kuin kykenemme ennustamaan, lisäämme tänä vuonna Broadband Services liiketoiminta-alueella investointeja valikoidusti kuituverkkoihin ja IP-palveluihin.

Tulevaisuudessakin TeliaSonera tulee olemaan taloudeltaan vahva yhtiö, jolla on johtava asema useimmilla markkina-alueillaan sekä motivoitunut ja asiansa osaava henkilöstö. Uskomme kykenevämme säilyttämään kannattavuutemme vuonna 2010.”