TeliaSonera tammikuu–maaliskuu 2010

Liikevaihto jälleen orgaaniseen kasvuun

• Liikevaihto laski 3,9 prosenttia 26 090 milj. Ruotsin kruunuun (27 135).
Paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna liikevaihto kasvoi 2,5 prosenttia.
• Paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna säästötoimien kohteena olevat kustannukset pienenivät 2,9 prosenttia.
• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä nousi 1,6 prosenttia 8 963 milj. kruunuun (8 821), ja käyttökateprosentti nousi 34,4 prosenttiin (32,5). Paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvu oli 8,8 prosenttia.
• Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli 7 462 milj. kruunua (7 477), koska parantunutta käyttökatetta ennen kertaluonteisia eriä tasoitti osakkuusyhtiöistä saatujen tuottojen lasku.
• Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus nousi 6,4 prosenttia 4 722 milj. kruunuun (4 440) ja osakekohtainen tulos 1,05 kruunuun (0,99).
• Vapaa kassavirta oli 3 372 milj. kruunua (3 259).
• Liittymien määrä kasvoi vuosineljänneksen aikana 2,3 miljoonalla ja oli 149,9 miljoonaa. Konsolidoitujen toimintojen liittymämäärä kasvoi 1,0 miljoonalla ja osakkuusyhtiöiden liittymämäärä 1,3 miljoonalla liittymällä.
• Konsernin vuoden 2010 kehitysnäkymät eivät ole muuttuneet vuoden 2009 tilinpäätöstiedotteen jälkeen.


(Table included in attached pdf)


Toimitusjohtaja Lars Nybergin kommentit

”Ensimmäisellä vuosineljänneksellä onnistuimme jälleen kasvattamaan liikevaihtoa paikallisissa valuutoissa laskettuna. On rohkaisevaa, että kasvua on nähtävissä useilla yhtiön markkina-alueilla. Eurasia-liiketoiminta-alue on edelleen yhtiön kasvun veturi, ja sen liikevaihto kasvoi yli 12 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna. Luku on kaksi kertaa suurempi kuin viime vuoden viimeisellä neljänneksellä, ja kasvun lisäksi kannattavuus pysyi erinomaisena.

Vuosineljänneksen aikana lanseerasimme Nepalissa Ncell-brändin ja Tadžikistanissa Tcell-brändin. Muutos heijastaa yhtiöiden syvempää integroitumista TeliaSonera-konserniin ja siirtymistä uuteen dynaamisen kehitysvaiheeseen, jossa pyritään saavuttamaan uusia markkinasegmenttejä. Tämä vahvistaa entisestään yhtiöiden johtoasemaa.

Kasvu ja kannattavuus ovat pysyneet Ruotsissa vahvana etenkin Mobility Services liiketoiminta-alueella. Markkina-alueella on nähtävissä liikevaihdon kasvua, joka ylittää alan yleisen tason, ja on rohkaisevaa, että kasvu on hyvää sekä kuluttaja- että yrityssegmentissä. Suomessa ja Tanskassa liikevaihto paikallisissa valuutoissa laskettuna kasvoi ensimmäistä kertaa useaan vuosineljännekseen, mihin vaikuttivat datapalvelujen käytön voimakas kasvu ja laitemyynnin lisääntyminen.

TeliaSonera käynnisti vuonna 2009 maailman ensimmäisenä operaattorina kaupalliset 4G-palvelut. Laajamittainen 4G-verkon rakentaminen etenee vuoden 2010 aikana 25 kaupunkiin Ruotsissa ja neljään kaupunkiin Norjassa. Yhtiö on myös saanut 4G-toimiluvan Suomessa, ja suunnitelmissa on tehdä tarjous toimiluvista Tanskassa ja Baltian maissa.

Uskomme, että nyt on oikea aika lisätä valikoivasti yhtiön investointeja kaistanleveyden kasvattamiseen sekä kiinteissä verkoissa että matkaviestinverkoissa. Teimme kuitenkin ensimmäisellä vuosineljänneksellä päätöksen investoida varovaisesti, koska halusimme ensin saada varmistuksen etenkin Eurasia-liiketoiminta-alueen kasvusta. Jotkin suunnitelluista investoinneista ovat myös viivästyneet esimerkiksi Pohjoismaissa vallinneiden sääolosuhteiden ja tavarantoimittajien kanssa käytyjen neuvottelujen vuoksi. Näistä syistä vuoden 2010 investointitaso saattaa jäädä vuoden alussa suunniteltua alemmaksi.

Tavoitteena on kuitenkin pitää kustannusrakenne tänä vuonna ennallaan, sillä osa aiemmista säästöistä investoidaan kasvun tukemiseen. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana nähdyn kasvun ansiosta uskon nyt vahvemmin kuin pari kuukautta sitten, että saavutamme ennusteemme mukaisesti hieman viimevuotista suuremman liikevaihdon paikallisissa valuutoissa laskettuna.”


Sisältöä koskevat kysymykset:
TeliaSonera AB
Investor Relations
SE–106 63 Stockholm, Sweden
Puh. +46 8 504 550 00
Faksi +46 8 611 46 42
www.teliasonera.fi/sijoittajat