Timo Peltolasta TeliaSoneran hallituksen varapuheenjohtaja

Hallituksen kokouksessa 7.4.2010 valittiin TeliaSoneran hallituksen varapuheenjohtajaksi Timo Peltola.

Timo Peltola (s. 1946) valittiin hallitukseen vuonna 2004. Hän on Neste Oil Oyj:n hallituksen puheenjohtaja sekä Nordea Bank AB:n, SAS AB:n ja AW-Energy Oy:n hallituksen jäsen. Hän on myös CVC Capital Partnersin ja Sveafastigheter AB:n neuvottelukunnan jäsen sekä CapMan Public Market Fundin neuvonantaja. Timo Peltola toimi Huhtamäki Oyj:n toimitusjohtajana 1989-2004. Hän on kauppatieteiden kunniatohtori.

Hallitus päätti myös valita seuraavat henkilöt tilintarkastusvaliokuntaan:

Maija-Liisa Friman (puheenjohtaja)
Anders Narvinger
Conny Karlsson
Jon Risfelt.

Lisäksi hallitus päätti valita seuraavat henkilöt palkitsemisvaliokuntaan:

Anders Narvinger (puheenjohtaja)
Timo Peltola
Lars Renström
Per-Arne Sandström.

Yhtiökokouksessa 7.4.2010 hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Maija-Liisa Friman, Conny Karlsson, Timo Peltola, Lars Renström ja Jon Risfelt. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Ingrid Jonasson Blank, Anders Narvinger ja Per-Arne Sandström. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Anders Narvinger.

TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin Arvopaperimarkkinalain ja/tai Ruotsin Rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 8.4.2010 klo 15.15 (CET).