TeliaSonera tammikuu–kesäkuu 2010

Liikevaihdon orgaaninen kasvu parani edelleen

Toinen vuosineljännes • Liikevaihto laski 1,7 prosenttia 26 964 milj. Ruotsin kruunuun (27 424). Paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna liikevaihto kasvoi 3,3 prosenttia.

 • Paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna säästötoimien kohteena olevat kustannukset pienenivät 1,9 prosenttia.

 • Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä nousi 1,9 prosenttia 9 214 milj. kruunuun (9 043), ja käyttökateprosentti nousi 34,2 prosenttiin (33,0). Paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvu oli 6,5 prosenttia.

 • Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä laski 7 943 milj. kruunuun (8 176), koska ennen kertaluonteisia eriä kirjatun käyttökatteen parannus ei riittänyt kompensoimaan osakkuusyhtiöistä saatujen tuottojen laskua.

 • Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus nousi 5 238 milj. kruunuun (4 469) ja osakekohtainen tulos 1,17 kruunuun (1,00).

 • Vapaa kassavirta nousi 26,5 prosenttia 3 930 milj. kruunuun (3 106).

 • Liittymien määrä kasvoi vuosineljänneksen aikana 2,5 miljoonalla ja oli 152,4 miljoonaa. Konsolidoitujen toimintojen liittymämäärä kasvoi 1,8 miljoonalla ja osakkuusyhtiöiden liittymämäärä 0,7 miljoonalla liittymällä.

 • Konsernin vuoden 2010 kehitysnäkymiä on tarkistettu. Paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna liikevaihdon odotetaan kasvavan koko vuoden 2010 ajan vastaavasti kuin vuoden 2010 ensimmäisen puoliskon aikana. Käyttöomaisuus­investointien odotetaan vuonna 2010 olevan noin 14–15 prosenttia liikevaihdosta.


Ensimmäinen puolivuotiskausi • Liikevaihto laski 2,8 prosenttia 53 054 milj. kruunuun (54 559). Paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna liikevaihto kasvoi 2,9 prosenttia.

 • Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus nousi 9 960 milj. kruunuun (8 909) ja osakekohtainen tulos 2,22 kruunuun (1,98).

 • Vapaa kassavirta nousi 7 302 milj. kruunuun (6 365).


(Table included in attached pdf)


Tässä osavuosikatsauksessa liiketoiminnallisten ja taloudellisten tulosten jäljessä sulkeissa esitetyt vertailuluvut viittaavat samaan erään vuoden 2009 toisella vuosineljänneksellä, ellei toisin ole mainittu.


Toimitusjohtaja Lars Nybergin kommentit


”TeliaSonera saavutti päättyneellä vuosineljänneksellä jälleen kerran vahvan tuloksen, ja paikallisissa valuutoissa laskettuna liikevaihto kasvoi jopa hieman enemmän kuin ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Valuuttakurssivaihtelut ja osakkuusyhtiöistä saatujen tuottojen lasku antavat harhaanjohtavan kuvan yhtiön tuloksesta. Ilman näitä vaikutuksia ja ennen kertaluonteisia eriä liiketulos kasvoi 5 prosenttia.


Eurasia-liiketoiminta-alueella liikevaihdon kasvu pysyi kaksinumeroisena, koska makrotaloudelliset olosuhteet paranivat tärkeillä markkina-alueilla, kuten Kazakstanissa, ja yhtiön markkina-asema säilyi samana tai parani kaikissa Euraasian maissa. Baltian maista Virossa on nähtävissä alustavia merkkejä elpymisestä, joskin suurin osa myönteisestä kehityksestä on selitettävissä laitemyynnin lisääntymisellä. Pohjoismaat hyötyvät edelleen langattomien datapalvelujen vahvasta kasvusta, ja Broadband Services -liiketoiminta-alueella TeliaSonera alkoi Ruotsissa ja Suomessa tarjota suosittua Spotify-musiikkipalvelua osana digi-TV-palveluvalikoimaansa.


Vuoden alun rohkaisevan kehityksen myötä päätimme toisella vuosineljänneksellä lisätä investointejamme etenkin Eurasia-liiketoiminta-alueella, ja suunnittelemme lisäinvestointeja myös kuitu- ja IP-tekniikkaan Ruotsissa. Yhtiö investoi Ruotsissa vuosittain miljardeja kruunuja infrastruktuuriin varmistaakseen nopeat internetyhteydet valtaosalle väestöstä, ja näitä investointeja halutaan jatkaa myös tulevaisuudessa. Ruotsin posti- ja telehallituksen kuituyhteyksiä koskeviin säännöksiin liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi emme kuitenkaan voi edetä täydellä teholla, mikä aiheuttaa viivästyksiä.


TeliaSonera käynnisti viime vuoden joulukuussa maailman ensimmäisenä operaattorina kaupalliset 4G-palvelut Tukholmassa ja Oslossa. Tämän jälkeen myös muissa Pohjoismaissa verkkoa on alustavasti testattu pilottiasiakkailla. 4G-verkon edut pystyttiin osoittamaan selvästi Ruotsin kuninkaallisissa häissä kesäkuussa, kun TeliaSonera tuotti televiestintäpalvelut noin 3 000 toimittajalle, jotka matkustivat Tukholmaan raportoimaan kruununprinsessa Victorian ja prinssi Danielin häistä.


Tänä vuonna tähän mennessä saavutettu liikevaihdon kasvu on rohkaisevaa, ja nykyisen arvion mukaan paikallisissa valuutoissa laskettuna liikevaihdon odotetaan kasvavan koko vuoden 2010 ajan vastaavasti kuin vuoden alkupuoliskolla.”


Sisältöä koskevat kysymykset:
TeliaSonera AB
Investor Relations
SE–106 63 Stockholm, Sweden
Puh. +46 8 504 550 00
Faksi +46 8 611 46 42
www.teliasonera.fi