TeliaSonera investoi uusiin taajuuksiin Ruotsin 4G-palveluja varten

TeliaSonera investoi Ruotsin markkinoilla valtakunnallisiin taajuuksiin 1800 MHz:n taajuusalueella. Tämä varmistui, kun Ruotsin posti- ja telehallitus kertoi taajuushuutokaupan tuloksista tänään. Uusia taajuuksia käytetään Ruotsin suurimman 4G-verkon käynnissä olevaan laajennustyöhön sekä valtakunnallisen matkapuhelinverkon vahvistamiseen.

TeliaSoneralla on jo ollut 2G-verkon valtakunnallisiin matkapuhelinpalveluihin käytetty toimilupa 1800 MHz:n taajuusalueella Ruotsissa. Uusien taajuuksien ansiosta asiakkaille voidaan tarjota yhä nopeampia yhteyksiä internetin käyttöön 4G-verkossa samalla kun valtakunnallista matkapuhelinverkkoa vahvistetaan.


TeliaSoneralla on 1800 MHz:n taajuusalueella jo olemassa olevien 10 MHz:n lisäksi nyt myös hankitut 2x25 MHz:ä. Myönnetyt 1800 MHz:n taajuusalueen toimiluvat ovat voimassa 25 vuotta vuodesta 2013 alkaen, ja kustannukset uusista, yhteensä 2x25 MHz:n taajuuslohkoista ovat 920 milj. kruunua SEK. Maksu posti- ja telehallitukselle suoritetaan vuoden 2011 viimeisen neljänneksen aikana.


Nyt ostettuihin 1800 MHz:n taajuusalueen taajuuslohkoihin ei liity ehtoja rakennustahdista tai väestöpeitosta Ruotsissa.

TeliaSonera käyttää 1800 MHz:n taajuusaluetta jo nyt 4G-palveluihin Suomessa, Tanskassa, Latviassa ja Liettuassa. Kesällä 2011 myös tytäryhtiö Yoigo osti 1800 MHz:n alueen taajuuksia, joita tullaan käyttämään 4G-palveluihin Espanjassa.


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 13.10.2011 klo 18:00 (CET).
 
 
Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: +46-771 77 58 30, press@teliasonera.com
 


Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.


 
TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2010 TeliaSoneran liikevaihto oli 107 mrd. kruunua, käyttökate 37,7 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 4,73 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta: www.teliasonera.fi.: www.teliasonera.fi.