TeliaSonera AB laskee liikkeelle 750 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan 9 vuodeksi

 
– Käytämme edelleen Eurobond-joukkovelkakirjalainojen markkinoita pitkäaikaiseen velkarahoitukseen, ja olemme erittäin tyytyväisiä pitkäaikaiselle rahoitukselle saamiimme ehtoihin, sanoo yhtiön varatoimitusjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja Per-Arne Blomquist.


TeliaSoneran valtuuttamina lainan toimeksiantajina olivat Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs ja SEB.


 


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 10.2.2011 klo 17.15 (CET).