TeliaSonera tammikuu–joulukuu 2010

Neljäs vuosineljännes
  • Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 4,2 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 2,8 prosenttia 26 774 milj. kruunuun (27 549).
  • Säästötoimien kohteena olevat kustannukset paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoivat 5,2 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna säästötoimien kohteena olevat kustannukset laskivat 1,8 prosenttia 8 215 milj. kruunuun (8 365).
  • Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 5,2 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate pysyi ennallaan 9 024 milj. kruunussa (9 039) ja käyttökateprosentti kasvoi 33,7 prosenttiin (32,8).
  • Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 5,5 prosenttia 7 991 milj. kruunuun (7 573).
  • Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus kasvoi 8,3 prosenttia 5 309 milj. kruunuun (4 902) ja osakekohtainen tulos 1,18 kruunuun (1,09).
  • Vapaa kassavirta väheni 57,7 prosenttia 1 742 milj. kruunuun (4 118), mikä johtui maksettujen käyttöomaisuusinvestointien kasvamisesta 1,4 mrd. kruunuun ja maksettujen verojen määrän kasvamisesta 1,3 mrd. kruunuun.
  • Liittymien kokonaismäärä kasvoi konsolidoiduissa toiminnoissa 2,6 miljoonalla ja pieneni osakkuusyhtiöissä 2,2 miljoonalla vuosineljänneksen aikana. Liittymien kokonaismäärä oli 156,5 miljoonaa.
Koko vuosi
  • Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 3,5 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto pieneni 2,4 prosenttia 106 582 milj. kruunuun (109 161).Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus kasvoi 12,7 prosenttia 21 257 milj. kruunuun (18 854) ja osakekohtainen tulos 4,73 kruunuun (4,20).Vapaa kassavirta pieneni 12 901 milj. kruunuun (16 643) pääasiassa siksi, että maksettujen verojen määrä kasvoi ja oli 2,9 mrd. kruunua.Yhtiön hallitus esittää tavanomaisena osinkona maksettavaksi 2,75 kruunua osaketta kohti (2,25) eli yhteensä 12 349 milj. kruunua (10 104), mikä on 58 prosenttia (54) nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluvasta osuudesta. Hallitus on myös ilmoittanut, että yhtiö aikoo ostaa takaisin omia ulkona olevia osakkeitaan yhteensä noin 10 mrd. kruunulla.
Toimitusjohtaja Lars Nybergin kommentit


”TeliaSoneran vuosi jatkui menestyksekkäänä myös viimeisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihdon orgaaninen kasvu parani koko vuoden, ja osakekohtainen tulos kasvoi 13 prosenttia vuonna 2010.

TeliaSoneran kolme painopistealuetta ovat yhtiön verkkojen korkean laadun varmistaminen, kustannustehokkuus ja maailmanluokan palveluyrityksen rakentaminen ylivertaisen asiakaskokemuksen avulla. Vuonna 2010 jatkoimme korkealaatuisten kiinteiden ja langattomien verkkojen laajentamista parantaen kapasiteettia ja peittoaluetta. Onnistuimme myös yhtenäistämään työtapoja koko yhtiössä. Mobility Services- ja Broadband Services ‑liiketoiminta-alueilla otettiin kaikissa maissa käyttöön yhteinen toimintamalli, jotta voisimme paremmin vastata asiakkaiden tarpeisiin, saavuttaa kustannussäästöjä ja hyödyntää suuruuden tuomia etuja. Eurasia-liiketoiminta-alueella lanseerattiin uusi brändi kaikissa liiketoiminnoissa uzbekistanilaista UCellia lukuun ottamatta, mikä korostaa entistä paremmin niiden kuulumista TeliaSonera-konserniin.


Vuoden kuluessa TeliaSonera vahvisti teknistä johtajuuttaan, kun käynnistimme kaupalliset 4G-palvelut ensimmäisenä operaattorina myös Suomessa, Tanskassa ja Virossa. Ruotsissa ja Norjassa lanseerasimme 4G-palvelut jo joulukuussa 2009, ja jatkoimme verkon laajentamista vuoden 2010 aikana. Lokakuussa nepalilainen Ncell toi langattomat datapalvelut maailman korkeimmalle paikalle käynnistäessään 3G-palvelut Mount Everestin alueella. Koska näemme langattomilla datapalveluilla tulevina vuosina suurta potentiaalia myös Euraasian maissa, olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että saimme joulukuussa 3G-toimiluvan Kazakstanissa. Uzbekistanissa panostimme voimakkaasti langattomien puhe- ja datapalvelujen kapasiteettiin 3G-verkkoa laajentamalla.


Yhtiön espanjalaisen matkaviestinoperaattorin Yoigon käyttökate saavutti viimeisellä vuosineljänneksellä tavoitteeksi asetetun nollatason – vain neljä vuotta toiminnan käynnistymisestä vuonna 2006. Yoigolla on hyvät haastajan asemat Espanjan markkinoilla, ja se on saavuttanut neljän prosentin markkinaosuuden. Omistaja-arvon maksimoimiseksi jatkamme nyt liiketoiminnan kehittämistä, ja seuraavana tavoitteena on positiivisen kassavirran tuottaminen vuoden 2011 loppuun mennessä.


Älypuhelinten kysyntä kasvaa hurjaa vauhtia. Vuonna 2010 seitsemän kymmenestä yhtiön Ruotsin myymälöissä myydystä uudesta matkapuhelimesta oli älypuhelimia. Koska lisäksi liikkuvan laajakaistan kysyntä jatkuu voimakkaana ja uusia tablet-laitteita tulee markkinoille, odotamme yhtiön verkon dataliikenteen kahdeksankertaistuvan seuraavien kolmen vuoden aikana. Broadband Services -liiketoiminta-alueella tilauspalvelujen, kuten elokuvien, kysyntä lisääntyy, ja viime vuonna vuokrasimme Ruotsissa yli kaksi miljoonaa elokuvaa TV-tilausvideopalvelun kautta.


Käymme omistuksiamme läpi jatkuvasti ja vuoden kuluessa kasvatimme omistusosuuttamme uzbekistanilaisessa UCellissa ja nepalilaisessa Ncellissa osana strategiaamme kasvattaa yhtiön keskeisiä omistusosuuksia. Lisäksi myimme tanskalaisen Telia Stofan, joka ei kuulunut keskeisiin omistuksiimme. Etsimme jatkuvasti uusia mahdollisuuksia nykyisellä toiminta-alueellamme ja sen lähialueilla. Tästä huolimatta TeliaSoneran taloudellinen asema on edelleen vahva, ja yhtiön hallitus esittää tavanomaisen osingon korottamista 22 prosentilla. Lisäksi hallitus on päättänyt käyttää yhtiökokouksen sille antaman valtuutuksen, ja yhtiö ostaa takaisin omia ulkona olevia osakkeitaan noin 10 mrd. kruunun kokonaisarvosta.


Kustannustehokas toiminta on yksi painopistealueistamme. Aiemmat kustannussäästöt auttoivat meitä tässä pyrkimyksessä vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla. Vuoden toisen puoliskon aikana organisaatiossa löydettiin mahdollisuuksia lisäsäästöihin, jotka toteutetaan vuoden 2011 aikana. Odotamme myös Mobility Services- ja Broadband Services ‑liiketoiminta-alueiden yhteisen toimintamallin ja ns. cross-border-organisaation tuovan synergiaetuja. Kaiken kaikkiaan aiomme vähentää henkilöstöä  noin 800 työntekijällä, joista 640 Ruotsissa ja 165 Suomessa. Samaan aikaan meillä on tarve rekrytoida uutta osaamista, ja aiomme palkata 200 uutta työntekijää vuonna 2011.


Uskomme liikevaihdon kasvun paikallisissa valuutoissa laskettuna olevan jatkossa hieman nopeampaa kuin vuonna 2010. Tätä kehitystä vauhdittavat ennen kaikkea langattomat datapalvelut Pohjoismaissa, markkinaosuuden kasvu Espanjassa sekä matkaviestintiheyden lisääntyminen Euraasiassa.”


Sisältöä koskevat kysymykset:


TeliaSonera AB
Investor Relations
SE–106 63 Stockholm, Sweden
Puh. +46 8 504 550 00Faksi +46 8 611 46 42
www.teliasonera.fi