Alustava hyväksymisprosentti TeliaSoneran takaisinostotarjouksessa on noin 97,9 prosenttia

TeliaSoneran takaisinostotarjouksen hyväksymisaika on nyt päättynyt. Alustavan tiedon mukaan noin 97,9 prosenttia takaisinostotarjoukseen kuuluvista osakkeista on tarjottu myytäväksi takaisinostotarjouksessa. Osakkeista suoritettavana käteisvastikkeena yhtiö tulee maksamaan noin 10 miljardia Ruotsin kruunua osakkeenomistajilleen varsinaisen osingonjaon lisäksi.


TeliaSoneran vahvan kassavirran ja rahoituksellisen aseman ansiosta, voimme palauttaa osakkeenomistajillemme noin 10 miljardia Ruotsin kruunua. Olemme valtavan tyytyväisiä voidessamme näin palauttaa pääomaa sekä takaisinostotarjouksen herättämästä suuresta kiinnostuksesta. Menettely, jonka olemme valinneet antaa mahdollisuuden siihen, että myös passiiviset osakkeenomistajat hyötyvät tarjouksen arvosta”, sanoo Lars Nyberg, TeliaSoneran toimitusjohtaja ja konsernijohtaja.  


Osallistuminen takaisinostotarjoukseen


TeliaSoneran hallitus päätti 18.2.2011 varsinaiselta yhtiökokoukselta 2010 saamansa valtuutuksen perusteella ostaa takaisin enintään 160.373.471 osaketta, joka vastaa enintään 3,6 prosenttia yhtiön kaikista liikkeelle laskemista osakkeista, tarjoamalla TeliaSoneran osakkeenomistajille mahdollisuutta myydä joka 28. osakkeensa 62 Ruotsin kruunun1 osakekohtaista käteisvastiketta vastaan. Takaisinostotarjouksen hyväksymisaika päättyi 25.3.2011. Alustavasti hyväksymisaikana 157.060.060 osaketta on tarjottu myytäväksi takaisinostotarjouksessa, joka vastaa noin 97,9 prosenttia takaisinostotarjouksen piiriin kuuluvista osakkeista. Noin 10 miljardia Ruotsin kruunua tullaan siirtämään TeliaSoneran osakkeenomistajille vastikkeena takaisinostetuista osakkeista.


Takaisinostotarjouksen ehtojen mukaisesti Nordea tulee nyt hyödyntämällä käyttämättömät myyntioikeudet ostamaan osakkeita markkinoilta ja myy kyseiset osakkeet TeliaSoneralle sekä jakaa tästä realisoidun arvon oikeutetuille omistajille, kuitenkin korkeintaan 0,4122 Ruotsin kruunua myyntioikeutta kohden.


Palkkiovapaa myynti ja ylijäävät myyntioikeudet


Keskimääräinen myyntihinta myyntioikeuksille, jotka myytiin palkkiovapaassa myynnissä sekä ylimääräisille myyntioikeuksille on 0,4122 Ruotsin kruunua[1] myyntioikeutta kohden.


Varojen maksu


Maksu takaisin ostetuista osakkeista, palkkiovapaassa myynnissä myydyistä myyntioikeuksista ja ylimääräisten myyntioikeuksien myynnistä suoritetaan arviolta noin 19.4.2011 osakkeenomistajalle, jonka osakkeet ja myyntioikeudet ovat rekisteröitynä Euroclear Swedenin kautta ja arviolta 20.4.2011 osakkeenomistajalle, jonka osakkeet ja myyntioikeudet ovat rekisteröitynä Euroclear Finlandin kautta.


Muuta


Hallitus on aiemmin päättänyt esittää vuoden 2011 varsinaiselle yhtiökokoukselle osakepääoman alentamista mitätöimällä Takaisinostotarjouksessa takaisinostetut osakkeet.


Takaisinostotarjouksen puitteissa ostettujen osakkeiden lopullinen lukumäärä, sekä realisoitu käyttämättömien myyntioikeuksien arvo myyntioikeutta kohden julkistetaan arviolta 5.4.2011.TeliaSonera AB (publ) on julkistanut tässä yhteydessä annetut tiedot ruotsalaisen arvopaperimarkkinalainsäädännön ja/tai ruotsalaisen rahoitusvälineistä annetun lain perusteella. Tiedot on toimitettu julkistamista varten 30.3.2011 klo 13.00 (CET).Saadaksesi lisätietoja takaisinostotarjouksesta ota yhteyttä:


Osakkeenomistajat Ruotsissa
TeliaSoneran palvelunumero, puhelin: +46 (0)8 20 69 42


Osakkeenomistajat Suomessa
TeliaSoneran palvelunumero, puhelin: +358 (0)200 675 00TeliaSonerasta
TeliaSonera tarjoaa verkko- ja telepalveluita Pohjoismaissa ja Baltiassa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla, kuten Venäjällä ja Turkissa, sekä Espanjassa. TeliaSonera on myös johtava eurooppalainen tukkutoimittaja rajanylittäville laatupalveluille puheessa, IP:ssä ja kapasiteetissa ja sillä on kokonaan omistettu kansainvälinen verkkokapasiteettiverkosto. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä kommunikoimaan yksinkertaisella, tehokkaalla ja ympäristöystävällisellä tavalla. TeliaSonera luo arvoa keskittymällä ensiluokkaisten asiakaskokemusten tarjoamiseen, korkeatasoisen verkon varmistamiseen ja kustannustehokkuuteen. TeliaSoneran liikevaihto vuonna 2010 oli 107 miljardia Ruotsin kruunua ja vuoden 2010 loppuun mennessä liittymien määrä oli yhteensä 156 miljoonaa 20 maassa. Lue lisää TeliaSoneran kotisivuilta www.teliasonera.fi.


Tätä lehdistötiedotetta ei saa julkaista, levittää, jakaa tai muulla tavoin lähettää Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa tai missään muussa maassa tai mihinkään muuhun maahan missä tämän lehdistötiedotteen julkaisu, levittäminen, jakelu tai jakaminen voi olla sovellettavien säännösten nojalla kiellettyä. Tämä lehdistötiedote ei muodosta tarjousta arvopaperien ostosta tai hankinnasta missään maassa, mukaan lukien Yhdysvallat, Kanada, Australia, Uusi-Seelanti, Etelä-Afrikka tai Japani. 


[1] Lopullinen euromääräinen takaisinostohinta osakkeista ja keskimääräinen myyntihinta myyntioikeuksista, jotka maksetaan osakkeenomistajille, joiden osakkeet ja myyntioikeudet on rekisteröity suomalaiselle arvo-osuustilille Euroclear Finlandin kautta, määräytyy Ruotsin kruunun ja euron välisen vaihtokurssin mukaisesti arviolta 14.4.2011.