TeliaSonera käynnistää oikeustoimet Turkcellin hallituksen puheenjohtajan toiminnasta

TeliaSonera on usean vuoden ajan edellyttänyt, että Turkcellin hallituksen riippumattomien jäsenten määrää lisätään, jotta yhtiö täyttää Turkin pääomamarkkinoita valvovan viranomaisen, Turkish Capital Market Boardin, ja Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovan viranomaisen, U.S. Securities and Exchange Commission, vaatimukset. Cukurova ja hallituksen puheenjohtaja Collin J. Williams ovat estäneet toimenpiteet riippumattomien hallituksen jäsenten määrän lisäämisestä.


TeliaSonera on äskettäin jättänyt formaalin vaatimuksen Turkcellin hallitukselle, jotta se lisäisi tulevan yhtiökokouksen agendalle asiakohdan, jossa osakkeenomistajat voisivat ottaa kantaa hallituksen kokoonpanoon. Turkin lainsäädännön mukaan vähemmistöosakkeenomistajalla, jolla on yli 5 % listatun yhtiön osakkeista, on kiistämätön oikeus ehdottaa asioita käsiteltäväksi yhtiökokouksessa. Turkcellin hallituksen vähemmistönä olevat edustajat ovat toimenpiteillään kuitenkin estäneet TeliaSoneralta sille lain mukaan kuuluvan oikeuden esittää asioita yhtiökokouksen esityslistalle. Nämä toimenpiteet ovat selkeästi lainvastaisia. Asian tekee erityisen huolestuttavaksi se, että hallituksen puheenjohtaja Colin Williams, joka on hallituksen ainoa riippumaton jäsen ja jonka ääni olisi voinut muuttaa hallituksen päätöksen, on toiminut lainvastaisesti.


”Suuren kansainvälisen, julkisesti noteeratun yhtiön hallituksen puheenjohtajalta voidaan minimivaatimuksena edellyttää lakien noudattamista. Meidän mielestämme asiat, jotka liittyvät hyvään hallintotapaan (corporate governance) tulisi olla avoimesti yhtiökokouksessa kaikkien osakkeenomistajien keskusteltavissa ja päätettävissä, eikä niitä pitäisi jättää hallituksen vähemmistön päätettäväksi suljettujen ovien takana”, sanoo TeliaSoneran viestintäjohtaja Cecilia Edström.


“Tulkintamme mukaan Colin J. Williamsin toiminta, jolla hän on estänyt tiettyjen keskeisten hyvään hallintotapaan kuuluvien asioiden toteuttamisen on todiste siitä, ettei hän toimi itsenäisenä hallituksen jäsenenä ja riippumattomana Turkcellin hallituksen puheenjohtajana. Jotta hän ei aiheuta yhtiölle ja sen osakkeenomistajille enempää vahinkoa, hänet pitäisi vapauttaa tehtävistään”, Cecilia Edström jatkaa.


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 24.3.2011 klo 08:20 (CET).