TeliaSoneran vuosikertomus 2010

TeliaSoneran Corporate Responsibility Report 2010 julkaistaan ainoastaan englanniksi, ja se on saatavissa osoitteesta www.teliasonera.com.

Koska TeliaSonera tekee jatkuvasti työtä ympäristövaikutusten vähentämiseksi, raportit julkaistaan kokonaan sähköisessä muodossa. Teksti, asettelu ja navigointitapa on suunniteltu niin, että raportit ovat helposti luettavissa.


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 16.3.2011 klo 10.00 (CET).