TeliaSonera on ostanut takaisin noin 100 prosenttia takaisinostotarjoukseen kuuluvista osakkeista

TeliaSonera AB on takaisinostotarjouksessa ostanut takaisin yhteensä 160.372.432 omaa osaketta, joka vastaa noin 100 prosenttia (yli 99,99 %) 160.373.471 tarjouksen piiriin kuuluvasta osakkeesta. Osakkeista suoritettavana käteisvastikkeena TeliaSonera tulee maksamaan noin 9.943 miljoonaa Ruotsin kruunua osakkeenomistajilleen.


TeliaSonera on takaisinostotarjouksessaan ostanut yhteensä 160.372.432 yhtiön osaketta, joka vastaa noin 3,6 prosenttia koko yhtiön osakekannasta. Hallitus on aiemmin päättänyt esittää vuoden 2011 varsinaiselle yhtiökokoukselle osakepääoman alentamista mitätöimällä takaisinostotarjouksessa takaisinostetut osakkeet.  


Käyttämättömät myyntioikeudet


Jotta myyntioikeuksien haltija ei kokonaan menettäisi takaisinostotarjoukseen liittyvää taloudellista hyötyä vaikka ei olisi käyttänyt tai myynyt myyntioikeuksiaan, takaisinostotarjoukseen sisältyi käyttämättömiin myyntioikeuksiin liittyvä menetelmä jossa Nordea, passiivisten osakkeenomistajien puolesta, on käyttänyt käyttämättä jääneet myyntioikeudet. Käyttämättömille myyntioikeuksille näin saatu keskimääräinen arvo on 0,3636 Ruotsin kruunua[1] yhtä myyntioikeutta kohden. Hyvitys käyttämättömistä myyntioikeuksista maksetaan myyntioikeuden lailliselle haltijalle arviolta 20.4.2011.


Myyntioikeuksien haltijat, jotka hallinnoivat 29.116 myyntioikeutta ovat ilmoittaneet, että he eivät halua realisoida myyntioikeuksiensa arvoa edellä kuvatulla tavalla.  Siten takaisinostotarjouksessa ei saavuteta täydellistä hyväksymisastetta.


TeliaSonera AB (publ) on julkistanut tässä yhteydessä annetut tiedot ruotsalaisen arvopaperimarkkinalainsäädännön ja/tai ruotsalaisen rahoitusvälineistä annetun lain perusteella. Tiedot on toimitettu julkistamista varten 5.4.2011 klo 08.00 (CET).


Saadaksesi lisätietoja takaisinostotarjouksesta ota yhteyttä:


Osakkeenomistajat Ruotsissa
TeliaSoneran palvelunumero, puhelin: +46 (0)8 20 69 42  


Osakkeenomistajat Suomessa
TeliaSoneran palvelunumero, puhelin: +358 (0)200 675 00


TeliaSonerasta
TeliaSonera tarjoaa verkko- ja telepalveluita Pohjoismaissa ja Baltiassa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla, kuten Venäjällä ja Turkissa, sekä Espanjassa. TeliaSonera on myös johtava eurooppalainen tukkutoimittaja rajanylittäville laatupalveluille puheessa, IP:ssä ja kapasiteetissa ja sillä on kokonaan omistettu kansainvälinen verkkokapasiteettiverkosto. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä kommunikoimaan yksinkertaisella, tehokkaalla ja ympäristöystävällisellä tavalla. TeliaSonera luo arvoa keskittymällä ensiluokkaisten asiakaskokemusten tarjoamiseen, korkeatasoisen verkon varmistamiseen ja kustannustehokkuuteen. TeliaSoneran liikevaihto vuonna 2010 oli 107 miljardia Ruotsin kruunua ja vuoden 2010 loppuun mennessä liittymien määrä oli yhteensä 156 miljoonaa 20 maassa. Lue lisää TeliaSoneran kotisivuilta www.teliasonera.fi.


Tätä lehdistötiedotetta ei saa julkaista, levittää, jakaa tai muulla tavoin lähettää Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa tai missään muussa maassa tai mihinkään muuhun maahan missä tämän lehdistötiedotteen julkaisu, levittäminen, jakelu tai jakaminen voi olla sovellettavien säännösten nojalla kiellettyä. Tämä lehdistötiedote ei muodosta tarjousta arvopaperien ostosta tai hankinnasta missään maassa, mukaan lukien Yhdysvallat, Kanada, Australia, Uusi-Seelanti, Etelä-Afrikka tai Japani.

[1] Arvoa myyntioikeutta kohden tullaan oikaisemaan siinä tapauksessa, että TeliaSoneran vuoden 2011 yhtiökokous ei päätä hallituksen ehdotuksen mukaisesti osingonjaosta. Lopullinen euromääräinen rahasumma käyttämättömistä myyntioikeuksista maksetaan osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity suomalaiselle arvo-osuustilille Euroclear Finlandin kautta, Ruotsin kruunun ja euron välisen vaihtokurssin mukaisesti arviolta 14.4.2011.