TeliaSonera tammi–kesäkuu 2011

Toinen vuosineljännes • Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 3,0 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 4,3 prosenttia 25 894 milj. kruunuun (27 065).

 • Säästötoimien kohteena olevat kustannukset paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoivat 3,5 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna säästötoimien kohteena olevat kustannukset laskivat 3,5 prosenttia 7 900 milj. kruunuun (8 185).

 • Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 6,5 prosenttia paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 0,9 prosenttia 9 109 milj. kruunuun (9 194). Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä nousi 35,2 prosenttiin (34,0).

 • Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä aleni 12,0 prosenttia 6 974 milj. kruunuun (7 923) osakkuusyhtiöiden pienentyneiden tuottojen vuoksi.

 • Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski 3 860 milj. kruunuun (5 238) ja osakekohtainen tulos 0,89 kruunuun (1,17).

 • Vapaa kassavirta aleni 1 413 milj. kruunuun (3 930) suurempien käteisvaroilla tehtyjen käyttöomaisuusinvestointien ja osakkuusyhtiöistä saatavien osinkojen pienenemisen vuoksi.

 • Vuosineljänneksen aikana konsolidoitujen toimintojen liittymämäärä kasvoi 1,7 miljoonalla, kun taas osakkuusyhtiöiden liittymämäärä väheni 300 000:lla. Liittymien kokonaismäärä oli 159,4 miljoonaa.

 • Konsernin kehitysnäkymät vuonna 2011 ovat pysyneet ennallaan.


Ensimmäinen puolivuotiskausi • Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 2,8 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 5,0 prosenttia 50 619 milj. kruunuun (53 255).

 • Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus pieneni 8 506 milj. kruunuun (9 960) ja osakekohtainen tulos 1,93 kruunuun (2,22).

 • Vapaa kassavirta pieneni 4 000 milj. kruunuun (7 302).Toimitusjohtaja Lars Nybergin kommentit


”Liikevaihdon kasvu voimistui ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna ja kannattavuus parani merkittävästi. Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä nousi 35,2 prosenttiin. Parannusta oli jo yhdennellätoista peräkkäisellä neljänneksellä rullaavissa 12 kuukauden jaksoissa. Osakekohtaisen tuloksen pieneneminen voidaan selittää valuuttojen liikkeillä ja osakkuusyhtiöiden heikentyneillä tuloksilla.


TeliaSoneran toinen vuosineljännes oli tapahtumia täynnä. Toukokuussa otimme tärkeän askeleen yhtiön yhtenäistämisessä, kun otimme käyttöön yhteisen brändi-identiteetin. Uuden brändi-identiteetin perusta luotiin jo vuonna 2009 TeliaSoneran Euraasian toiminnoissa, ja nyt sitä laajennettiin Pohjoismaihin ja Baltiaan.


Uusi brändi-identiteetti ilmentää TeliaSoneran kansainvälisen vahvuuden ja vahvan paikallisen toiminnan yhdistelmää, ja se viestii myös yhtiön perinteestä yhtenä televiestintäalan edelläkävijöistä. Asiakkaamme saavat uudistuksesta myös konkreettisia etuja, sillä alensimme samanaikaisesti dataverkkovierailun hintaa Pohjoismaiden ja Baltian maiden markkinoilla peräti 90 prosenttia. Uudet hinnat ovat huomattavasti alemmat kuin Euroopan komission asettama verkkovierailun hintakatto, joka astuu voimaan heinäkuussa 2012.


Espanja ja Ruotsi ovat edelleen kasvuvetureita Mobility Services -liiketoiminta-alueella. Viron ja Latvian liikevaihto kasvoi ensimmäistä kertaa vuoden 2008 alun jälkeen. Tanskan matkaviestinmarkkinoilla ilmoitimme Telenorin kanssa tekemästämme verkon jakamissopimuksesta, jolla on huomattava vaikutus sekä asiakaskokemukseen että tulevaisuuden verkkoinvestointeihin.


Kesäkuussa järjestämillämme sijoittajapäivillä kerroimme investoivamme vuoteen 2014 mennessä kuituyhteyksiin yli 8 mrd. kruunua, josta 5 mrd. kruunua Ruotsissa. Kiinteät verkot ovat yhtiöllemme edelleen tärkeää strategista omaisuutta, jonka avulla pystymme vastaamaan triple play -palveluiden ja paljon kapasiteettia edellyttävien sovellusten kysyntään. Rakennamme yhteyksiä tarkkaan valikoiduissa kohteissa varmistaaksemme, että saamme sijoitetulle pääomalle hyvän tuoton. Vuoden 2014 loppuun mennessä pyrimme laajentamaan kuituverkkoamme Pohjoismaissa ja Baltian maissa 2,3 miljoonaan kotitalouteen, joista lähes miljoona on Ruotsissa. Samaan aikaan jatkamme 4G-verkon laajennusta, ja olemme nyt käynnistäneet 4G-palvelut kaikissa Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Ruotsissa 4G on vuoden loppuun mennessä saatavilla yli 200 kunnassa.


Eurasia-liiketoiminta-alueella liikevaihdon kasvu oli edelleen vahvaa, 18 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna. Nepalissa Ncell nousi GSM-markkinoiden johtajaksi ja sen liikevaihto yli kaksinkertaistui viime vuoteen verrattuna. Matkaviestintiheyden kasvun lisäksi meillä on suuret odotukset Eurasia-liiketoiminta-alueen langattomien datapalveluiden hyödyntämättömiä mahdollisuuksia kohtaan. Langattomien datapalveluiden prosenttiosuus kokonaisliikevaihdosta lähes kaksinkertaistui yhden vuoden aikana ja on noin 6 prosenttia alueen liikevaihdosta.


Saavutuksemme ensimmäisten kuuden kuukauden aikana ovat vuoden 2011 kehitysnäkymiemme mukaiset, emmekä siksi muuta liikevaihtoa, kannattavuutta ja sijoituksia koskevia arvioitamme.”Sisältöä koskevat kysymykset:
TeliaSonera AB
Investor Relations
SE–106 63 Stockholm, Sweden
Puh. +46 8 504 550 00
Faksi +46 8 611 46 42
www.teliasonera.com