TeliaSoneran osakkeiden ja äänien määrä muuttuu

TeliaSoneran yhtiökokouksen 6.4.2011 tekemä päätös osakepääoman alentamisesta osakkeita mitätöimällä on pantu täytäntöön Ruotsin yhtiöviraston (Bolagsverket) hyväksyttyä alentamisen 19.7.2011.

TeliaSoneran osakepääoma on siten pienentynyt 513 191 782 kruunulla ja 40 äyrillä niiden 160 372 432 osakkeen mitätöinnillä, jotka TeliaSonera osti takaisin keväällä 2011 tehdyllä takaisinostotarjouksella. Osakepääoman alentamisen jälkeen TeliaSoneran osakepääoma on 13 856 271 299 kruunua ja 20 äyriä.

Heinäkuun 22. päivästä 2011 lähtien TeliaSoneran osakkeita ja ääniä on yhteensä 4 330 084 781. TeliaSonera ei tämän jälkeen omista omia osakkeita.


Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: +46-771 77 58 30


Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan
tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa
mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin
ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi
olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi,
joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.