Cukurova määrättiin maksamaan 932 milj. Yhdysvaltain dollarin korvaukset TeliaSoneralle

Kansainvälisen kauppakamarin välitystuomioistuin on antanut lopullisen päätöksensä riita-asiasta, joka liittyy TeliaSoneran ja Cukurovan vuonna 2005 allekirjoittamaan Turkcell Holdingin osakkeiden ostosopimukseen. Välitystuomioistuin määrää Cukurovan maksamaan TeliaSoneralle 932 milj. Yhdysvaltain dollarin suuruiset korvaukset sekä korot. 


Välitystuomioistuin on aiemmin antanut osapäätöksiä asiasta. Tammikuussa 2007 annetun ensimmäisen päätöksen mukaan TeliaSoneran ja Cukurovan välinen osakkeidenostosopimus oli sitova, ja Cukurova määrättiin saattamaan kauppa loppuun. Toisessa, heinäkuussa 2009 annetussa osapäätöksessä välitystuomioistuin totesi lisäksi, että Cukurovan on luovutettava kaikki jäljellä olevat Turkcell Holdingin osakkeensa TeliaSoneralle 3,1 mrd. Yhdysvaltain dollarin käteissuoritusta vastaan.


Kansainvälisen kauppakamarin sääntöjen mukaan, joita Cukurova on sitoutunut noudattamaan, osapuolet sitoutuvat panemaan kaikki päätökset täytäntöön viipymättä, ja osapuolten katsotaan luopuneen oikeuksistaan kaikkiin oikeusturvateihin.


Cukurova ei ole millään lailla toiminut tai osoittanut kiinnostusta toimia näihin aiempiin osapäätöksiin perustuvien velvollisuuksiensa mukaan. Tästä syystä TeliaSonera on kääntynyt välitystuomioistuimen puoleen ja pyytänyt sitä määräämään korvauksia.


Kansainvälisen kauppakamarin välitystuomioistuin on nyt määrännyt Cukurovan maksamaan TeliaSoneralle 932 milj. Yhdysvaltain dollarin suuruiset korvaukset. Lisäksi maksettavaksi määrätty summa kasvaa korkoa 30.7.2007 alkaen siihen saakka, että Cukurova on maksanut summan kokonaan. Korko on korkein korko, jota Turkin valtion pankit ovat maksaneet yhden vuoden talletustileille Yhdysvaltain dollareissa.


”Maksettavaksi määrätyt korvaukset ja koronkorko muodostavat merkittävän summan. Koska Cukurova on ollut täysin piittaamaton välitystuomioistuimen aiemmista päätöksistä, ryhdymme välittömästi toimiin korvausten saamiseksi maissa, joissa Cukurovalla on omaisuutta,” sanoo TeliaSoneran viestintäjohtaja Cecilia Edström.


”Marraskuussa 2009 sovimme Altimon kanssa yhteistyöstä ja voimiemme yhdistämisestä kaikkien käynnissä olevien, meidän kummankin ja Cukurovan välisten riita-asioiden ratkaisemiseksi. Kansainvälisen kauppakamarin antama lopullinen päätös ja Itä-Karibian korkeimman oikeuden valitustuomioistuimen Altimon hyväksi äskettäin tekemä päätös ovat tärkeitä askeleita oikeaan suuntaan. Yhdistämme nyt voimamme päätöksen toimeenpanemiseksi ja saadaksemme Turkcelliin aivan liian kauan vaikuttaneen konfliktin nopeaan päätökseen,” Cecilia Edström sanoo.


Taustatietoa
TeliaSonera on Turkcellin perustajajäsen ja suurin osakkeenomistaja. Maaliskuussa 2005 julkistetun sopimuksen mukaan Cukurova sopi myyvänsä kaikki jäljellä olevat Turkcell Holdingin osakkeensa TeliaSoneralle 3,1 mrd. Yhdysvaltain dollarin käteissuoritusta vastaan, mikä olisi kasvattanut TeliaSoneran efektiivisen omistusosuuden Turkcellista 64,3 prosenttiin. Nyt annettu lopullinen päätös perustuu Geneven välitystuomioistuinmenettelyyn, jonka TeliaSonera aloitti Cukurovaa vastaan toukokuussa 2005 sen jälkeen, kun Cukurova oli vetäytynyt kaupasta.


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 30.9.2011 klo 12 (CET).