TeliaSonera AB laskee liikkeelle 500 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan 10,5 vuodeksi

”Käytämme edelleen euromääräisiä joukkovelkakirjalainojen markkinoita pitkäaikaiseen velkarahoitukseen ja olemme erittäin tyytyväisiä rahoitukselle saamiimme ehtoihin", sanoo yhtiön varatoimitusjohtaja ja rahoitusjohtaja Per-Arne Blomquist. 


TeliaSoneran valtuuttamina lainan toimeksiantajina olivat Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas ja Citi.


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 15.9.2011 klo 18:15 (CET).


Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta, +46-771 77 58 30, press@teliasonera.com


Tulevaisuutta arvioivat lausunnot
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumaa koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.