TeliaSonera tammi–syyskuu 2012

Osakekohtainen tulos säilyi vakaana ja näkymät pysyvät ennallaan

Kolmas vuosineljännes • Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna pysyi ennallaan. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 3,2 prosenttia 25 842 milj. Ruotsin kruunuun (26 707).

 • Säästötoimien kohteena olevat kustannukset paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoivat 4,2 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna säästötoimien kohteena olevat kustannukset kasvoivat 0,4 prosenttia 7 153 milj. kruunuun (7 124).

 • Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 4,0 prosenttia paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 6,3 prosenttia 9 255 milj. kruunuun (9 877). Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä aleni 35,8 prosenttiin (37,0).

 • Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä laski 4,2 prosenttia 7 676 milj. kruunuun (8 013).

 • Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski 1,2 prosenttia 4 803 milj. kruunuun (4 863) ja osakekohtainen tulos 1,11 kruunuun (1,12).

 • Vapaa kassavirta aleni 3 825 milj. kruunuun (4 776) pääasiassa käyttökatteen pienenemisen ja käyttöpääoman muutosten seurauksena.

 • Vuosineljänneksen aikana konsolidoitujen toimintojen liittymämäärä kasvoi 4,0 miljoonalla ja osakkuusyhtiöiden liittymämäärä 1,4 miljoonalla. Liittymien kokonaismäärä oli 180,0 miljoonaa.

 • Konsernin näkymät vuodelle 2012 pysyvät ennallaan.


Yhdeksän kuukauden jakso • Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 1,0 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 0,4 prosenttia 77 829 milj. kruunuun (77 545).

 • Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski 3,1 prosenttia 12 958 milj. kruunuun (13 369) ja osakekohtainen tulos 2,99 kruunuun (3,05).

 • Vapaa kassavirta kasvoi 20 806 milj. kruunuun (8 863).
     


  
Toimitusjohtaja Lars Nybergin kommentit


”Liiketoiminnan kehitys oli kolmannella vuosineljänneksellä samansuuntaista kuin toisella vuosineljänneksellä. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa laskettuna pysyi edellisvuoden tasolla. Vaikka kasvu Eurasia-liiketoiminta-alueella jatkuu kaksinumeroisena ja Broadband Services -liiketoiminta-alueella lasku on vähäistä, palvelujen liikevaihto on pienentynyt Mobility Services -liiketoiminta-alueen monilla markkina-alueilla. Lisäksi kustannukset kasvavat tällä hetkellä tuottoja nopeammin, joten meidän on käännettävä tilanne päinvastaiseksi. Siksi olemme analysoineet toimintaamme syvällisesti viime kuukausien aikana. Tavoitteena on muuttaa liiketoimintaamme perusteellisesti yksinkertaistamalla toimintatapaamme. Arvioimme tämän johtavan nettoarvoltaan noin 2 mrd. kruunun kustannusvähennyksiin kahden seuraavan vuoden aikana. Tämä merkitsee myös henkilöstövähennyksiä, ja alustavan arvion mukaan ne tulevat vaikuttamaan noin 2 000 työntekijään eli 7 prosenttiin konsernin koko henkilöstöstä.


Meidän on myös kiirehdittävä uuden, kestävän liiketoimintamallin rakentamista turvataksemme liikevaihtomme ja kyetäksemme vastaamaan alan kasvaviin haasteisiin. Siksi tarvitsemme uudenlaista johtamista, ja Tero Kivisaari on nyt ottanut vastuun Mobility Services -liiketoiminta-alueesta Eurasia-liiketoiminta-alueen johtajan roolinsa lisäksi.


Asiakkaiden käyttäytyminen on muuttumassa nopeasti, minkä vuoksi meidän on siirrettävä liiketoimintamalliemme painopistettä puhepalveluista datapalveluihin. Toimme esimerkiksi syyskuussa Ruotsin markkinoille uusia liittymiä, joilla asiakkaamme voivat käyttää Skypeä ja muita IP-puhelinpalveluja entiseen tapaan. Samalla olemme tarkistaneet datahintojamme vastataksemme paremmin dataviestinnän kysynnän kasvuun.


Syyskuussa julkisuudessa väitettiin TeliaSoneran syyllistyneen lahjontaan ja rahanpesuun vuonna 2007 Uzbekistanissa tehtyjen 3G-toimilupa- ja taajuusinvestointien yhteydessä. Vaikka olemmekin vakuuttuneita TeliaSoneraa vastaan esitettyjen väitteiden perättömyydestä, syytökset ovat vakavia. TeliaSonera on käynnistänyt ulkopuolisen juridisen selvityksen selvittääkseen, mitä todella tapahtui ja onko väitteissä perää. Selvityksen tulokset julkistetaan ennen vuoden loppua. Ruotsin syyttäjäviraston korruption vastainen yksikkö on myös käynnistänyt tutkinnan, mitä pidämme hyvänä asiana. Tulemme antamaan tutkinnalle täyden tukemme.


Viime kuukausina TeliaSonera on tehostanut yritysvastuutyötään, jonka painopiste on tietosuojassa ja sananvapaudessa. Olemme pyytäneet Tanskan ihmisoikeusinstituuttia auttamaan meitä arvioimaan toimintamme ihmisoikeusvaikutuksia kussakin toimintamaassa ja laatimaan suunnitelman mahdollisten negatiivisten vaikutusten vähentämiseksi. Todellisia edistysaskeleita ala voi kuitenkin ottaa vasta silloin, kun se yhdistää voimansa. Matkaviestinoperaattoreita koskeva lainsäädäntö on sama kaikille toimijoille. Yksitoista maailman johtavaa televiestintäyhtiötä onkin tiiviissä yhteistyössä ryhtynyt laatimaan televiestintäalalle yleisiä periaatteita, jotka koskevat tietosuojaa ja sananvapautta, televiestintäalaan läheisesti liittyviä kysymyksiä. Tarkoituksena on löytää hankkeelle omistaja ja julkaista lopulliset periaatteet ennen vuoden 2012 loppua.


Lopuksi, pidämme MegaFonin aikomusta käynnistää listautumisanti ja listautua Moskovan ja Lontoon pörsseihin tervetulleena hankkeena, jolle annamme tukemme. Jos listautumisanti onnistuu, olemme saavuttaneet tavoitteemme, joka on avoin, likvidi ja suora omistus Venäjän toiseksi suurimmassa matkaviestinoperaattorissa. Haluamme kuitenkin säilyttää pitkän aikavälin strategisena omistuksena 25 prosenttia osakkeista plus yhden osakkeen. Kazakstanilaisen Kcellin listautumisannin valmistelut jatkuvat samaan aikaan, ja 25 prosentin osuutta koskeva anti saadaan markkinaolosuhteiden salliessa saatettua päätökseen vuoden loppuun mennessä.”


  
Sisältöä koskevat kysymykset:

TeliaSonera AB
Investor Relations
SE-106 63 Stockholm, Sweden
Puh. +46 8 504 550 00
Faksi +46 8 611 46 42
www.teliasonera.com


  
TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 17.10.2012 klo 7.00 (CET).