TeliaSonera valitsi Mannheimer Swartlingin johtamaan Uzbekistaniin vuonna 2007 tehdyn investoinnin ulkoista selvitystyötä

Mannheimer Swartling ryhtyy TeliaSoneran toimeksiannosta selvittämään huomiota herättänyttä, Uzbekistaniin vuonna 2007 tehtyä investointia. Yhtiön hallitus nimitti samalla suurlähettiläs Tomas Bertelmanin strategiseksi neuvonantajaksi yhtiön Keski-Aasian liiketoimintaan liittyvissä kysymyksissä.

TeliaSonera on antanut asianajotoimisto Mannheimer Swartlingille toimeksiannon selvittää asianajaja Biörn Riesen johdolla, onko TeliaSoneran vuonna 2007 Uzbekistanissa 3G-toimilupaan, taajuuksiin ja numerosarjoihin tekemään investointiin liittynyt korruptiorikoksia tai rahanpesua.


Biörn Riese raportoi TeliaSoneran hallitukselle, mutta ulkoisen selvityksen tulos tullaan myös julkistamaan.


- On hyvä, että selvitys tehdään nyt. Hallitus luottaa vahvasti Mannheimer Swartlingiin ja Biörn Rieseen, joilla tulee olemaan kaikki edellytykset itsenäisen juridisen arvion tekemiseen Takilant Ltd:n kanssa tehdystä kaupasta, sanoo TeliaSoneran hallituksen puheenjohtaja Anders Narvinger.


- TeliaSoneraa vastaan esitetyt syytökset ovat hyvin vakavia, ja siksi on tärkeää, että ulkopuolinen taho tutkii nyt liiketoimet perinpohjaisesti ottaen huomioon kaikki viime viikkoina esitetyt tiedot, huhut ja väitteet. Samanaikaisesti tulemme luonnollisesti tekemään kaikin tavoin yhteistyötä poliisin kanssa nyt käynnistetyssä esitutkinnassa, jottei jäljelle jää minkäänlaista epäselvyyttä siitä, olemmeko maksaneet lahjuksia tai osallistuneet rahanpesuun, sanoo TeliaSoneran toimitusjohtaja Lars Nyberg.


TeliaSonera on myös nimittänyt entisen suurlähettilään Tomas Bertelmanin strategiseksi neuvonantajaksi yhtiön Keski-Aasian liiketoimintaan liittyvissä kysymyksissä. Bertelman auttaa hallitusta sen punnitessa vaikeita kysymyksiä, jotka liittyvät liiketoiminnan harjoittamiseen kyseisillä markkinoilla.


Tomas Bertelmanilla on pitkä kansainvälinen kokemus ja laaja tietämys entisissä neuvostotasavalloissa vallitsevista oloista. Hän toimi viime aikoihin asti Ruotsin Moskovan suurlähettiläänä ja toimi sitä ennen suurlähettiläänä Madridissa, Riiassa ja Varsovassa sekä pääkonsulina Leningradissa (Pietarissa). Tomas Bertelman on myös toiminut Ruotsin valtiopäivien ulkoasiainvaliokunnan kansliapäällikkönä.


Uudessa tehtävässään Tomas Bertelman tarjoaa TeliaSoneran hallitukselle tukea sekä tulevissa liiketoiminnallisissa päätöksissä että yleisemmissä kysymyksissä, joista saattaa seurata ristiriitoja toisaalta yhtiön omien toimintaperiaatteiden ja kansainvälisten säännöstöjen ja toisaalta kansallisen lainsäädännön ja vallitsevien olosuhteiden välillä. Tästä syystä Tomas Bertelman tulee työssään käymään vuoropuhelua valtioidenvälisten elinten kanssa ja myös erilaisten vapaaehtoisjärjestöjen (kansalaisjärjestöjen) kanssa.


- Tomas Bertelmanin rekrytoinnilla vahvistamme yritysvastuukysymyksiin panostamista entisestään. Televiestintä on suurenmoinen voimavara, joka helpottaa ihmisten elämää ja arkipäivää. Harva työkalu edistää läpinäkyvyyttä ja demokratiaa paremmin kuin televiestintä. Samanaikaisesti toimimme markkinoilla, joita voidaan pitää korkean riskin markkinoina. Voidaksemme tehdä vielä parempia arvioita valjastamme nyt käyttöömme ulkoista osaamista, sanoo TeliaSoneran hallituksen puheenjohtaja Anders Narvinger.


Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: +46-771 77 58 30, press@teliasonera.com, TeliaSoneran internetsivujen Newsroom-osiosta, ja voit myös seurata meitä Twitterissä, Twitter@TLSN_Media.


TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2011 TeliaSoneran liikevaihto oli 104 mrd. kruunua, käyttökate 36,9 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 4,20 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com.