TeliaSoneran hallitus vahvistaa strategian ja terävöittää riskienhallintaa

Tämänpäiväisessa kokouksessaan TeliaSoneran hallitus vahvisti yhtiön nykyisen strategian. Hallitusottaa täyden vastuun sekä jo tehdyistä että tulevista investoinneista. Aiomme jatkossakin ollajohtava toimija Pohjoismaiden ja Baltian markkinoilla, ja tulemme vahvistamaan läsnäoloammeKeski-Aasiassa.

Läsnäolomme haasteellisilla markkinoilla, kuten Uzbekistanissa, Tadžikistanissa ja Kazakstanissa, edistää pitkällä tähtäimellä demokratian kehittymistä ja ihmisoikeuksia. Rakennamme ja tarjoamme infrastruktruuria, jonka ansioista ihmiset voivat kommunikoida keskenään ja myös ympäröivän maailman kanssa.


– Televiestinnän ja ihmisoikeuksien piiriin mahtuu toisistaan eroavia tavoitteita ja vaikeita kysymyksiä. Mutta olemme vakuuttuneita siitä, että matkaviestinnän mukanaan tuoman avautumisen edut ovat paljon haittoja suuremmat. Kyseisten maiden asukkaita ei yhtään auttaisi, jos TeliaSonera vetäytyisi niistä, toteaa hallituksen puheenjohtaja Anders Narvinger.


– Toimitusjohtaja Lars Nybergillä, yhtiön johdolla ja heidän työllään strategian toteuttamiseksi on täysi tukemme, hän jatkaa.


Varmistaakseen, että strategia voidaan toteuttaa konsernin omien eettisten toimintaperiaatteiden mukaisesti ja noudattaen mm. YK:n ja OECD:n korruption vastaisia ja ihmisoikeuksia turvaavia sääntöjä, hallitus on päättänyt terävöittää prosesseja, jotka liittyvät suurten investointien riskiarviointeihin.


– Ehtona investoinneille on, että ne voidaan tehdä liiketoiminnallisesti järkevällä ja eettisesti kestävällä tavalla. Tilanne, jossa yhtiömme nyt on, osoittaa myös, että meidän on selkeytettävä investointeihin liittyviä ohjeitamme ja prosessejamme. Työ uusien ohjeiden laatimiseksi on jo aloitettu, ja ne astuvat voimaan 1. tammikuuta 2013 alkaen, mutta ne tulevat vaikuttamaan jo nyt meneillään oleviin prosesseihin, toteaa hallituksen puheenjohtaja Anders Narvinger.


TeliaSonera toimii eräillä maailman haastavimmilla markkinoilla, kun ajatellaan korruptiota ja puutteita ihmisoikeuksissa. Siksi ei voi kyllin painottaa sitä, miten tärkeää koko toiminnassamme on nollatoleranssi korruption suhteen ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Viime aikoina hallitus ja yhtiön johto ovatkin ilmoittaneet merkittävistä toimenpiteistä juuri näiden kysymysten korostamiseksi entisestään.


Loppuvuoden 2012 aikana TeliaSoneran hallitus tulee läheisessä yhteistyössä suurlähettiläs Tomas Bertelmanin kanssa punnitsemaan niitä vaikeita kysymyksiä, joita liittyy liiketoiminnan harjoittamiseen Keski-Aasiassa. Lähtökohtana ovat konsernin omat eettiset toimintaperiaatteet ja YK:n ja OECD:n ohjeet. Samanaikaisesti hallitus tulee tekemään yhteistyötä asianajotoimisto Mannheimer Swartlingin ja asianajaja Björn Riesen kanssa hiljattain aloitetun juridisen selvitystyön osalta.


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 16.10.2012 klo 17.00 (CET).
 
 


Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: +46-771 77 58 30


Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.


TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2011 TeliaSoneran liikevaihto oli 104 mrd. kruunua, käyttökate 36,9 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 4,20 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com.