Anders Narvinger jättää TeliaSoneran hallituksen vuoden 2013 vuosikokouksen yhteydessä

Anders Narvinger on ilmoittanut vaalivaliokunnalle, ettei hän asetu ehdolle valittavaksi uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi, vaan jättävänsä hallituksen 3. huhtikuuta 2013 pidettävän vuosikokouksen yhteydessä. Hallitukselle on ilmoitettu Anders Narvingerin päätöksestä.
- Olen ymmärtänyt, että vaalivaliokunta haluaa nähdä muutoksia hallituksessa ja luoda uuden alun TeliaSoneralle, jossa on tulossa myös toimitusjohtajan vaihdos. Tätä taustaa vasten on luonnollista, että ilmoitan, etten ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten, Anders Narvinger sanoi.

Vaalivaliokunta aloittaa nyt työn voidakseen ehdottaa uutta hallituksen puheenjohtajaa vuoden 2013 vuosikokoukselle, ja toivoo saavansa työnsä valmiiksi tammikuun lopussa. Toimitusjohtaja Lars Nybergin sopimus päättyy joulukuussa 2013. Siksi uuden puheenjohtajan tärkeimmäksi tehtäväksi tulee uuden toimitusjohtajan rekrytointi, sanoo vaalivaliokunnan puheenjohtaja Kristina Ekengren.


Vaalivaliokunnan jäseniä ovat Kristina Ekengren, vaalivaliokunnan puheenjohtaja (Ruotsin valtio), Kari Järvinen (Solidium Oy), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Per Frennberg (Alecta) sekä Anders Narvinger (hallituksen puheenjohtaja).


   TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 5.12.2012 11.45 (CET).


Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: +46-771 77 58 30, press@teliasonera.com, TeliaSoneran internetsivujen Newsroom-osiosta, ja voit myös seurata meitä Twitterissä, Twitter @TLSN_Media.Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.