TeliaSoneraa vastaan esitetyt rikossyytökset ovat perusteettomia

TeliaSoneraan kohdistetut rikossyytökset ovat perusteettomia. Tiedot, joiden mukaan viranomaisten myöntämien taajuuksien ja toimilupien jakamisessa Uzbekistanissa ei olisi toimittu asianmukaisesti, ovat virheellisiä. Tukholman käräjäoikeus on tänään hylännyt syyttäjän lisävaatimuksen 1,8 miljardin kruunun takavarikosta vakavaan lahjusrikokseen liittyen. Lisäksi olemme saaneet vastauksen Uzbekistanin viranomaisilta, jotka vahvistavat kaiken tapahtuneen asianmukaisesti taajuuksien ja toimiluvan myöntämisen yhteydessä. Olemme toimittaneet nämä tiedot tänään ylisyyttäjä Gunnar Stetlerille ja asianajotoimisto Mannheimer Swartlingille.

TeliaSoneran liiketoiminnan perustamisesta Uzbekistaniin on ollut käynnissä kaksi tutkimusta jo jonkin aikaa. Ylisyyttäjä Gunnar Stetler johtaa esitutkintaa, jossa toimimme luonnollisesti yhteistyössä ja annamme kaikki pyydetyt tiedot. Lisäksi asianajotoimisto Mannheimer Swartling tekee asianajaja Biörn Riesen johdolla TeliaSoneran käynnistämää selvitystä. Kahta TeliaSoneran työntekijää on kuultu esitutkinnan yhteydessä, ja heidän yhtiön edustajina tekemiään toimia vastaan on esitetty rikosepäily. Kumpikin työntekijä ja yhtiö kiistävät epäilyn.Uzbekistanin liiketoiminnan käynnistämisen perusteellinen selvittäminen on äärimmäisen tärkeää TeliaSoneralle. Yrityksen johto ja työntekijät joutuvat elämään vahvistamattomien rikossyytösten kanssa siihen asti, kunnes asia on selvitetty.TeliaSonera on antanut syyttäjälle ja poliisille sekä Mannheimer Swartlingille yksityiskohtaisen selvityksen investoinneista Uzbekistanissa, muun muassa siitä, mitä neuvotteluja on käyty, neuvotteluihin osallistuneista henkilöistä sekä tehdyistä sopimuksista. TeliaSoneran johto on täysin vakuuttunut siitä, että käynnissä oleva oikeusprosessi osoittaa, ettei rikosepäilyille ole mitään perusteita. Esiin tulleet tiedot eivät tuo muutosta tähän.