TeliaSoneran langattomien datapalvelujen kasvuun vastaavat kaupat päätökseen Kazakstanissa

Muodolliset ehdot kazakstanilaisen Alem Communications -yhtiön WiMax-toimintojen hankkimiselle omistajaltaan Midas Telecom -yhtiöltä ja välillisen vähemmistöosuuden hankkimiselle KazTranzCom-yhtiöstä ostamalla osakkeita Alatau LLP -yhtiöltä ovat täyttyneet. Aikomuksesta tehdä kaupat ilmoitettiin 14. elokuuta, ja kaupat odotetaan saatavan päätökseen tammikuun 2013 alussa.

WiMax-verkon ostaminen kuudessa kaupungissa takaa TeliaSoneralle arvokkaat taajuudet 2,5/2,6 GHz:n taajuusalueilla, jotka ovat tärkeitä, jotta odotettavissa olevaan langattomien datapalvelujen kysyntään pystytään vastaamaan. Nämä taajuudet soveltuvat esimerkiksi 4G:n kaltaisten langattomien tiedonsiirtoteknologioiden käyttöön.


Kauppojen päätökseen saattamisen jälkeen nämä liiketoiminta-alueet ovat täysin Kcellin, TeliaSoneran kazakstanilaisen tytäryhtiön, saatavilla kaupallisin ehdoin. Se hyödyntää jo KazTransComin maanlaajuista runkovalokuituverkkoa ja on aloittanut Alem Communicationsin taajuuksien käyttöönoton valmistelut. TeliaSonera aikoo siirtää WiMax-toiminnot, taajuudet mukaan lukien, ja KazTransComiin tekemänsä investoinnit Kcelliin, mikäli tietyt Kcellin listautumisantia koskevassa esitteessä esitetyt ehdot täyttyvät.


”Olen hyvin iloinen siitä, että olemme saaneet päätökseen nämä kaupat, jotka ovat ratkaisevan tärkeät, jotta Kcellin johtoasema langattomien datapalvelujen tarjoajana voidaan taata myös jatkossa. Tämä vahvistaa strategista sitoumustamme kehittää langattomia tekniikoita ja palveluita Kazakstanissa. Kaupat turvaavat Kcellille taajuudet ja lisärunkoverkkokapasiteettia kilpailukykyisin hinnoin tulevina vuosina. Tämä on erittäin tärkeää Kcellin kilpailukyvylle tulevaisuudessa tiedonsiirron kasvun jatkuessa nopeana,” sanoi Tero Kivisaari, President, Business Areas Mobility Services and Eurasia, TeliaSonera.


Kauppojen kokonaisarvo on 205 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (mikäli kauppojen päätökseen saattamisen jälkeen ei tarvita kirjanpidollisia oikaisuja), josta Midas Telecomin hankintaan liittyvä osuus on 170 miljoonaa dollaria ja KazTransComiin liittyvän vähemmistöosuusinvestoinnin ja optio-oikeuksien osuus on 35 miljoonaa dollaria. Midas Telecom LLP:n omistaa Aigul Nuriyeva ja Alatau LLP:n omistaa Raushan Sagdiyeva.


Huomautus: Nämä kaupat on esitelty tarkemmin 12.12.2012 päivätyn Kcellin listautumisantia koskevan esitteen sivuilla 57–59. Esite on saatavilla osoitteessa www.kcell.kz/en


   
TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi klo 17.30 (CET) 28.12.2012.


Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: +46 771 77 58 30, +46 771 77 58 30, press@teliasonera.com, TeliaSoneran internetsivujen Newsroom-osiosta, ja voit myös seurata meitä Twitterissä, @TLSN_Media.


Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.


TeliaSonera tarjoaa verkko- ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa, Baltian maissa ja Euraasian kehittyvillä markkinoilla Venäjä ja Turkki mukaan lukien sekä Espanjassa. TeliaSoneran palveluiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Tavoitteenamme on olla suurin tai toiseksi suurin kaikilla markkina-alueillamme ja tarjota paras mahdollinen asiakaskokemus, korkealuokkaisia verkkoja ja kustannustehokkaat toiminnot. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkuverkkopalveluiden toimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2011 liikevaihto oli 104 mrd. Ruotsin kruunua, käyttökate oli 36,9 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos oli 4,20 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX Tukholman ja NASDAQ OMX Helsingin pörsseissä. Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com.