Ensimmäinen vaihe TeliaSoneran Kcell-kaupasta päätökseen

TeliaSonera on saanut päätökseen ensimmäisen vaiheen aiemmin ilmoittamastaan liiketoimesta, jolla se kasvattaa omistusosuuttaan Kcell-brändillä toimivasta GSM Kazakhstan LLP:stä ostamalla 49 % osuuden yhtiöstä Kazakhtelecomilta.

Saatuaan viranomaishyväksynnät TeliaSonera osti 49 % osuuden Kazakhtelecomilta 1,519 mrd. Yhdysvaltain dollarin kauppahintaan aiemmin ilmoitetun mukaisesti. Lisäksi TeliaSonera on sopinut myyvänsä tiettyjen ehtojen toteutuessa 25 prosentin miinus yhden osakkeen osuuden Kcellista listautumisannin yhteydessä. Listautumisantiprosessi on aloitettu, ja se on tarkoitus saattaa loppuun vuoden 2012 aikana. Riippuen osakkeen kurssikehityksestä listautumisannin jälkeen TeliaSonera voi joutua maksamaan lisähintaa Kazakhtelecomille.


Liiketoimen jälkeen GSM Kazakhstan LLP:n omistavat Fintur Holdings (51 %) ja TeliaSonera (49 %). Fintur Holdings B.V.:n omistavat TeliaSonera (58,55 %) ja Turkcell (41,45 %). Kun kaupan molemmat vaiheet on saatettu päätökseen, TeliaSoneran efektiivinen omistusosuus Kcellista on 61,9 %.


Liiketoimesta on tiedotettu aiemmin 21.9. ja 22.12.2011.


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 2.2.2012 klo 07.10 (CET).


Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: +46-771 77 58 30


Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.


TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2010 TeliaSoneran liikevaihto oli 107 mrd. kruunua, käyttökate 37,7 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 4,73 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com.