TeliaSonera AB laskee liikkeelle 750 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan 12 vuodeksi

TeliaSonera AB laski 7.2. liikkeelle 750 milj. euron suuruisen, helmikuussa 2024 erääntyvän 12 vuoden joukkovelkakirjalainan osana 10 mrd. euron EMTN (Euro Medium Term Note) -ohjelmaansa. Lainan vuosikoroksi asetettiin 3,663 prosenttia, joka vastaa Euro Mid-Swap -korkoa lisättynä 118 korkopisteellä.

– Hyödynnämme edelleen euroalueen joukkovelkakirjamarkkinoilla tarjoutuvia mahdollisuuksia, ja olemme tyytyväisiä, että onnistuimme jälleen laskemaan liikkeelle pitkäaikaisen benchmark-lainan edullisella korolla. Kyseessä on ensimmäinen yrityksen liikkeelle laskema 12 vuoden laina euromarkkinoilla vuoden 2011 toukokuun jälkeen, sanoo TeliaSoneran varatoimitusjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja Per-Arne Blomquist.


TeliaSoneran valtuuttamina lainan toimeksiantajina olivat Deutsche Bank, Crédit Agricole, ING Bank ja Royal Bank of Scotland.


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 8.2.2012, klo 10.45 (CET).