TeliaSonera jatkaa rakennejärjestelyjä Eurasia-liiketoiminta-alueellaan

TeliaSonera on myynyt 18,6 prosentin osuutensa Smart Mobile -yhtiöstä Kambodžassa ja tehnyt sopimuksen omistusosuuden kasvattamisesta nepalilaisessa Ncellissä.

Liiketoimi tukee TeliaSoneran strategiaa olla vahva enemmistöosakas keskeisissä omistuksissaan, kuten Ncell, ja luopua ei-keskeisistä vähemmistöomistuksista, kuten Kambodžan SmartMobile.


TeliaSonera investoi ensimmäisen kerran Nepaliin ja Kambodžaan syyskuussa 2008. Vuonna 2010 TeliaSonera nosti välillisen omistuksensa Ncellistä nykyiselle tasolle eli 60,4 prosenttiin. Samanaikaisesti Kambodžan markkinoiden sisäisen konsolidointikehityksen johdosta TeliaSoneran osuus Smart Mobilesta laski 18,6 prosenttiin.


”Ncellistä on kasvanut Nepalin tärkein matkaviestinoperaattori, ja nyt tehty sopimus antaa meille mahdollisuuden kasvattaa omistusosuuttamme tässä erittäin menestyksekkäässä yhtiössä, sitten kun paikalliset säännökset sallivat ulkomaisen omistuksen lisäämisen Nepalissa. Osuutta Smart Mobilesta Kambodžan markkinoilla on jo jonkin aikaa pidetty vähemmän keskeisenä TeliaSoneran toiminnalle, ja siksi olemme päättäneet luopua osuudestamme yhtiössä”, sanoo Eurasia-liiketoiminta-alueen johtaja Tero Kivisaari.


Osapuolet ovat sopineet pitävänsä sopimuksen taloudelliset yksityiskohdat salassa, mutta liiketoimilla ei tule olemaan vaikutusta TeliaSoneran tuloslaskelmaan. Jos ja kun sopimus omistusosuuden kasvattamisesta saadaan päätökseen, TeliaSoneran omistusosuus Ncellistä kasvaa 12,43 prosenttia päivän markkina-arvossa mitattuna.


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 05.04.2012 klo 10.00 (CET).


Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta, +46-771 77 58 30, press@teliasonera.com


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi dag.månad.2012 [klo] (CET).


Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: +46-771 77 58 30


Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi,joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.