TeliaSonera käynnistää yksityisyyden suojaan ja sananvapauteen liittyvän toimenpideohjelman

Viime aikojen kritiikin ja osakkeenomistajien antamien signaalien johdosta TeliaSonera käynnistää toimenpideohjelman, jolla pyritään yksityisyyden suojaan ja sananvapauteen liittyvien asioiden parempaan ja läpinäkyvämpään käsittelyyn maissa, joissa ei ole demokratiaa.


Suunniteltuihin toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa toimintaa kyseisissä maissa ohjaavien säännösten noudattamisen valvonta, yhteistyö ulkopuolisten ihmisoikeusasiantuntijoiden kanssa ja molemminpuolisen keskusteluyhteyden luominen ko. maiden viranomaisiin. Samanaikaisesti käynnistetään sisäisesti toimenpiteitä, joilla pyritään kehittämään riskianalyysia, parantamaan raportointia, lisäämään läpinäkyvyyttä ja tarjoamaan yhtiön työntekijöille ihmisoikeuksiin liittyvää koulutusta.


– Haluamme pysyä etäällä ihmisoikeusloukkauksista ja antaa selkeän signaalin, että olemme ottaneet kritiikin vakavasti ja valmiit tekemään voitavamme tukeaksemme pyrkimystä kohti avoimempaa yhteiskuntaa kaikissa maissa, joissa meillä on toimintaa, sanoo TeliaSonera hallituksen puheenjohtaja Anders Narvinger.


Aiemmin päivällä Anders Narvinger tapasi Ruotsin rahoitusmarkkinaministeri Peter Normanin ja esitteli hänelle nyt käynnistyvää hanketta.


– Käymämme vuoropuhelu on rakentavaa, mutta ymmärrämme myös, että meidän on todennäköisesti tarpeen tehdä vielä enemmän, jotta tapaamme hoitaa vastuukysymyksiä ja demokratiaan liittyviä haasteita diktatuurimaissa aletaan taas luottaa, toteaa Anders Narvinger.


TeliaSonera on toiminut Keski-Aasiassa 90-luvun lopulta alkaen, jolloin entiset Neuvostoliiton osavaltiot olivat juuri itsenäistyneet. Näin ollen tunnemme ja ymmärrämme hyvin ihmisten tilanteen alueella, ja olemme jo vuosien ajan tehneet mittavasti työtä keskeisten vastuukysymysten parissa, jotka liittyvät muun muassa korruptioon, työntekijöiden oikeuksiin ja tavarantoimittajien sopimuksiin.


– Mutta julkinen keskustelu on osoittanut, että meidän on tehtävä enemmän ja viestittävä selvemmin, kun kyse on vaikeista yksityisyyden suojaan ja sananvapauteen liittyvistä asioista, jotka vaikuttavat kaikkiin 36 miljoonaan asiakkaaseemme kyseisellä alueella, Anders Narvinger jatkaa.


Rahoitusmarkkinaministeri Peter Normanille torstaiaamuna esitelty toimintasuunnitelma sisältää muun muassa seuraavat toimenpiteet:  • Lainsäädännön ja toimiluvan asettamien vaatimusten uudelleen analysointi kullakin markkinalla sen varmistamiseksi, että TeliaSonera ei mene pidemmälle kuin laki vaatii ja että meillä on valmis prosessi ja eskalointimalli tilanteisiin, joissa aktiivista myötävaikutustamme edellytetään.  • Pyydetään Turkcellin hallitusta käynnistämään vastaavanlaiset toimenpiteet tytäryhtiössään Valko-Venäjällä.  • Käynnistetään vuoropuhelu kunkin maan viesintäministerin kanssa.  • Parennetaan tytäryhtiöiden yhtiön johdolle antamien tietojen läpinäkyvyyttä sen varmistamiseksi, että yllä mainitut tärkeät asiat tunnetaan riittävän tarkasti.TeliaSonera tulee myös priorisoimaan uudelleen osia jo tehdystä vuoden 2012 yritysvastuun suunnitelmasta seuraavasti:  • Fokusoidaan jo suunniteltua, kaikille 29 000 työntekijälle tarjottavaa, eettisten toimintaperiaatteidemme toteutukseen liittyvää koulutusta ihmisoikeusasioihin.  • Kehitetään edelleen ihmisoikeuksiin liittyvää riskiarviointia ja sen integroimista investointi- ja liiketoimintapäätöksiin, ja sisällytetään siihen tietoa paikallisen lainsäädännön ja toimilupien asettamista vaatimuksista.  • Tarkennetaan jo suunniteltua ihmisoikeuksiin liittyvää analyysia yksityisyyden suojan ja sananvapauden suuntaan. Tarkoituksemme on myös ottaa mukaan ulkopuolisia ihmisoikeusasiantuntijoita prosessin tueksi.


Matkaviestinoperaattoreita koskeva sääntely on sama kaikille toimijoille, eikä TeliaSonera ole tehnyt muita erityisiä sopimuksia kuin mitä paikalliset lait ja toimiluvat edellyttävät. Yksittäisenä yhtiönä meillä on rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa yksityisyyden suojaan ja sananvapauteen liittyviin asioihin. Tästä syystä panostamme jatkossa vahvemmin näihin kysymyksiin äskettäin käynnistetyssä toimialahankkeessa, jossa on mukana 12 maailman johtavaa telealan yritystä, löytääksemme oikean tavan toimia näiden vaikeiden ja monitahoisten asioiden suhteen. Yhdessä toivomme voivamme saavuttaa enemmän.


TeliaSonera aikoo myös kehittää yritysvastuuseen liittyvää raportointia ja raportointijärjestelmien verifiointia sekä järjestää säännöllisiä tilaisuuksia osakkeenomistajille yritysvastuun ja eettisten kysymysten tiimoilta.


Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: +46-771 77 58 30, press@teliasonera.comTeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2011 TeliaSoneran liikevaihto oli 104 mrd. kruunua, käyttökate 36,9 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 4,20 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com.