TeliaSonera on saattanut päätökseen MegaFon-kaupan

Aiemmin tänä aamuna TeliaSonera ilmoitti, että MegaFonin osakkeenomistajat, TeliaSonera, AF Telecom ja Altimo, ovat sopineet MegaFonin arvon realisoinnista osingoilla, osakkeiden myynnillä ja mahdollisella yleisöannilla.

Tällä lehdistötiedotteella vahvistetaan, että MegaFon on tänään maksanut osakkeenomistajilleen 5,15 mrd. Yhdysvaltain dollarin suuruiset osingot, Altimo on myynnyt MegaFonin osakkeensa AF Telecomille ja MegaFonin tytäryhtiölle, ja TeliaSonera on myynnyt kaikki Telecominvestin osakkeensa AF Telecomille.


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 24.4.2012 klo 16.15 (CET).


Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta, +46-771 77 58 30, press@teliasonera.com


Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.