TeliaSonera tammi–maaliskuu 2012

Ydinliiketoiminta pysyi vakaana hintakilpailusta huolimatta


  • Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 2,9 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 3,5 prosenttia25 693 milj. Ruotsin kruunuun (24 835).

  • Säästötoimien kohteena olevat kustannukset paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna laskivat 2,1 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna säästötoimien kohteena olevat kustannukset laskivat 1,7 prosenttia 7 440 milj. kruunuun (7 572).

  • Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 1,4 prosenttia paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate laski 0,7 prosenttia 8 824 milj. kruunuun (8 890), ja käyttökateprosentti laski 34,3 prosenttiin (35,8).

  • Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä aleni 8,5 prosenttia 6 641 milj. kruunuun (7 258). Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista pieneni 36,2 prosenttia 1 033 milj. kruunuun (1 619).

  • Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski 15,9 prosenttia 3 908 milj. kruunuun (4 646) ja osakekohtainen tulos 0,90 kruunuun (1,04).

  • Vapaa kassavirta pieneni 17,2 prosenttia 2 193 milj. kruunuun (2 647) käteisvaroilla tehtyjen käyttöomaisuusinvestointien ja maksettujen korkojen kasvun vuoksi.

  • Vuosineljänneksen aikana konsolidoitujen toimintojen liittymämäärä kasvoi 1,2 miljoonalla ja osakkuusyhtiöiden liittymämäärä 1,1 miljoonalla. Liittymien kokonaismäärä oli 172,4 miljoonaa.

  • Konsernin kehitysnäkymät vuonna 2012 ovat ennallaan.


 
Toimitusjohtaja Lars Nybergin kommentit


”Ensimmäisellä vuosineljänneksellä orgaaninen kasvu parani edellisiin vuosi­neljänneksiin verrattuna. Eurasia-liiketoiminta-alueella kasvu oli edelleen kaksinumeroisissa lukemissa, ja Broadband Services ‑liiketoiminta-alueen liikevaihto pysyi lähes viime vuoden tasolla. Mobility Services ‑liiketoiminta-alueella kasvua toi pääasiassa laitemyynti.


Vaikka hintakilpailua esiintyi useilla yhtiön markkina-alueilla, onnistuimme puolustamaan ydinliiketoimintaa Mobility Services ‑liiketoiminta-alueella, niin että datapalvelujen liikevaihto kompensoi puhe- ja viestipalvelujen liikevaihdon pienenemisen. Asiakaskäyttäytymisen muutos, joka muuttaa myös yhtiön liiketoiminnan tuottorakennetta, nostaa esiin tarpeen muuttaa yhtiön liiketoimintamalleja ja tapoja, joilla veloitamme palveluistamme tulevaisuudessa. Olemme ensimmäisten joukossa todenneet, että puheluhintojen laskiessa datapalvelujen käytön ja hinnoittelun on vastattava paremmin toisiaan. TeliaSonera on tämän kehityksen kärjessä luomassa uutta, kestävää liiketoimintamallia. Olemme aikaisessa vaiheessa ottaneet käyttöön datapalvelujen porrastetun hinnoittelun ja alentaneet dataverkkovierailuhintoja ja vastikään kerroimme avoimesti, että alamme veloittaa langattomista VoIP-puheluista. Tämä aloitetaan Espanjassa kuukauden sisällä ja Ruotsissa myytävissä uusissa liittymissä kesän aikana.


Ruotsin Broadband Services ‑liiketoiminta-alueella valokuitutuotteiden kysyntä on ollut vahvaa, joskin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana painopisteenä on ollut sisäisten prosessien parantaminen. Suomessa, joka on yhtiön toiseksi suurin markkina-alue, suuntaus on jo jonkin aikaa ollut negatiivinen ja olemme menettäneet markkina­osuuksiamme. Haluamme terävöittää profiiliamme ja vahvistaa liiketoimintaamme ja Sonera-brändiä, ja siksi olemme nimittäneet Robert Anderssonin Soneran toimitusjohtajaksi ja TeliaSoneran johtoryhmän jäseneksi.


Eurasia-liiketoiminta-alueella Nepalin Ncell on ollut menestys sen hankkimisesta asti vuonna 2008, ja yhtiö on nyt ylittänyt 7 miljoonan liittymän rajan. Tämän vuoksi olemme iloisia siitä, että saimme huhtikuussa tehtyä sopimuksen omistusosuutemme kasvattamisesta edelleen. Strategiamme on olla vahva enemmistöomistaja keskeisissä omistuksissamme, mutta pyrimme myös myymään ei-keskeisiä vähemmistöomistuksiamme. Tämän vuoksi päätimme myydä 18,6 prosentin osuutemme Smart Mobilessa ja poistua Kambodžan erittäin kilpailluilta matkaviestinmarkkinoilta.


MegaFon-asiassa olemme vahvistaneet, että keskusteluja yhtiön tulevasta omistuksesta ja hallintotavasta käydään parhaillaan TeliaSoneran sekä kahden muun osakkeenomistajan, AF Telecomin ja Altimon, kesken.


Yhtiön kehitysnäkymät vuonna 2012 ovat ennallaan, ja uskomme, että käyttökateprosentti pysyy viime vuoden tasolla hinnoittelumallien jatkuvan kehittämisen ja koko organisaation kustannusten tarkan läpikäynnin seurauksena.”


 
Sisältöä koskevat kysymykset:

TeliaSonera AB
Investor Relations
SE-106 63 Stockholm, Sweden
Puh. +46 8 504 550 00
Faksi +46 8 611 46 42
www.teliasonera.com


 
TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 19.4.2012 klo 07.00 (CET).