TeliaSonera saattoi päätökseen TEO:n osakkeiden oston East Capitalilta

Ja jatkoi omistusosuutensa kasvattamista ostamalla osakkeita avoimilta markkinoilta

Prosessi vapaaehtoisen ostotarjouksen esittämiseksi lopuista ulkona olevista osakkeista jatkuu aiemmin ilmoitetulla tavalla.


Toukokuun 8. päivänä TeliaSonera ilmoitti sopineensa ostavansa 7,87 prosenttia TEO LT:n osakkeista East Capitalilta ja maksavansa niistä 0,637 euroa (2,20 litiä) osakkeelta, ja 10. päivänä toukokuuta liiketoimi saatettiin päätökseen.


Toukokuun 8. päivän jälkeen TeliaSonera on lisäksi ostanut 6,55 prosenttia TEO LT:n ulkona olevista osakkeista avoimilta markkinoilta samaan hintaan (0,637 euroa / 2,20 litiä), kuin mitä East Capitalille maksettiin. Yllämainittujen liiketoimien tultua loppuunsaatetuiksi TeliaSoneran omistusosuus TEO LT:stä kasvaa 82,71 prosenttiin.


Osakkeita pyritään edelleen hankkimaan avoimilla markkinoilla, ja myös prosessia ilmoitetun vapaaehtoisen ostotarjouksen esittämiseksi lopuista ulkona olevista TEO LT:n osakkeista jatketaan. Ostotarjous esitetään heti, kun tarvittavat hyväksynnät on saatu. Kaikille TEO LT:n osakkeenomistajille tullaan tarjoamaan osakkeista sama hinta eli 0,637 euroa (2,20 litiä) osakkeelta.


TeliaSonera on sitoutunut tarjoamaan samat mahdollisuudet kaikille osakkeenomistajille, jotka haluavat myydä omistamansa TEO LT:n osakkeet.


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 10.5.2012 klo 18.00 (CET).


Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: +46-771 77 58 30


Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.


TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2011 TeliaSoneran liikevaihto oli 104 mrd. kruunua, käyttökate 36,9 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 4,20 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com.