TeliaSonera pahoittelee Turkcellin yhtiökokouksen lykkääntymistä ja kannattaa osinkojen maksamista

TeliaSonera pahoittelee Turkcellin yhtiökokouksen lykkääntymistä ja kannattaa vuosien 2010 ja 2011 osinkojen maksamista osakkeenomistajille sekä hallituksen riippumattomien jäsenten määrän lisäämistä

“Päätös osinkojen maksamisesta vuodelta 2010 olisi pitänyt tehdä jo kauan sitten, ja olemme pahoillamme, että osakkeenomistajat joutuvat edelleen odottamaan heille kuuluvia osinkoja. Viivästyksen syy on, että yhtiökokousta ei ole saatu vietyä onnistuneesti läpi sitten vuoden 2010, koska yksi suurimmista osakkeenomistajista, Cukurova, estää tärkeiden päätösten teon”, sanoo viestintäjohtaja Cecilia Edström.


Turkcellin yhtiökokousta ei voitu pitää tänään, koska kokous ei ollut päätösvaltainen. Taustalla on Cukurovan ja Altimon kykenemättömyys päästä sopuun tietyistä tärkeistä asioista. Cukurova Telecom Holdinginin osakkeenomistajia, Altimoa ja Cukurovaa, sitoo osakassopimus, joka estää niitä äänestämästä Turkcellin kannalta tärkeistä asioista, elleivät ne ole päässeet näistä yhteisymmärrykseen. Cukurovalla ja Altimolla on yhdessä enemmistö Turkcell Holdingin äänistä, ja Turkcell Holdingilla puolestaan on 51 prosenttia Turkcellin äänistä. Koska Cukurova ja Altimo eivät olleet päässeet yhteisymmärrykseen, Turkcellin yhtiökokous ei ollut päätösvaltainen.


“TeliaSonera pahoittelee tilannetta ja uskoo, että kymmenhenkisen hallituksen riippumattomien jäsenten määrän nostaminen neljään parantaisi huomattavasti Turkcellin johtamis- ja hallintojärjestelmää Turkin pääomamakkinoita valvovan viranomaisen (CMB) vaatimusten mukaisesti. Cukurova on kuitenkin johdonmukaisesti torjunut ajatuksen, koska muutos heikentäisi Cukurovan mahdollisuuksia estää päätösten syntyminen. Jos hallituksen kymmenestä jäsenestä neljä olisi riippumattomia ja noudatettaisiin yksinkertaisen enemmistön periaatetta, Cukurova ei pystyisi enää yksin estämään enemmistöpäätösten syntymistä hallituksessa. Tämä ei selvästikään ole Cukurovan etujen mukaista, mutta se on hyvän hallintotavan mukaista”, Cecelia Edström toteaa.


TeliaSonera tekee kaikkensa varmistaakseen, että osingot voidaan maksaa, yhtiöjärjestystä muuttaa ja hallitukseen valita lisää riippumattomia jäseniä CMB:n vaatimusten mukaisesti.  Kolme suurinta osakkeenomistajaa – Altimo, Cukurova ja TeliaSonera – ovat sopineet hakevansa CMB:ltä lisäaikaa uusien säännösten toteuttamiselle Turkcellissa, kunnes Altimon ja Cukurovan välinen riita-asia on saatu lopulliseen päätökseen eikä osakassopimus enää sido osapuolia. Tämän odotetaan tapahtuvan vuoden loppupuolella.TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 29.6.2012 klo 11.00 (CET).