TeliaSonera tekee käteisostotarjouksen TEO LT:n ulkona olevista osakkeista

EI JULKAISTAVAKSI TAI JAKELUUN SEURAAVISSA MAISSA TAI SEURAAVIIN MAIHIN: YHDYSVALLAT, KANADA, AUSTRALIA, JAPANI JA ITALIA


Vastuuvapauslauseke


Ostotarjousta ei tehdä Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Japanissa tai Italiassa. Tästä aineistosta ei tehdä kopioita, eikä niitä tule jakaa tai lähettää Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Japaniin tai Italiaan.


Ostotarjous tehdään Liettuan tasavallan lakien mukaisesti, eikä sitä rekisteröidä tai hyväksytetä missään ulkomaisessa viranomaisessa. TeliaSoneran tarkoituksena on jättää ostotarjousasiakirjat Liettuan keskuspankkiin ja tehdä ostotarjous sen jälkeen, kun osakkeenomistajille lähetettävä ostotarjouskirje on hyväksytty.


Tämä tieto ei muodosta tarjousta, myyntikehotusta, eikä ostotarjouspyyntöä mistään arvopapereista millään lainkäyttöalueella eikä tällaisen asiakirjan osaa, eikä se (eikä mikään sen osa) tai sen jakelu siksi muodosta perustaa millekään sopimukselle, eikä siihen voi vedota tällaisen sopimuksen yhteydessä.


Käsillä olevaa ostotarjousta ei tehdä nyt eikä tulevaisuudessa suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Japanissa tai Italiassa; näiden maiden postipalveluita käyttämällä; näiden maiden osavaltioiden väliseen kauppaan tai ulkomaankauppaan liittyvien välineiden tai laitosten avulla; tai näiden maiden kansallisten arvopaperipörssien välityksellä.


Tällaisiin välityskeinoihin luetaan muun muassa faksilähetykset, sähköposti, teleksisanomat, puhelinliikenne ja internet. Näin ollen tämän aineiston kopioita tai mitään siihen liittyviä ostotarjousasiakirjoja ei lähetetä tai muutoin välitetä, jaeta tai lähetetä edelleen Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Japaniin tai Italiaan tai näiden maiden sisällä eikä tällainen toiminta ole sallittua.


Jos ostotarjous hyväksytään suoraan tai välillisesti näiden sääntöjen vastaisesti, hyväksyntä on mitätön. Tällä asiakirjalla ei kehoteta toimittamaan arvopapereita tai muita suorituksia, ja jos Yhdysvaltain, Kanadan, Australian, Japanin tai Italian alueella asuva henkilö lähettää sellaisia vastaukseksi, niitä ei oteta vastaan. Tällä aineistolla ei kehoteta lähettämään ostotarjoukseen liittyviä kiinnostuksen ilmauksia.


Tämän tiedon julkaiseminen tai jakelu voi olla tietyillä lainkäyttöalueilla lain nojalla rajoitettua ja siksi tällaisilla lainkäyttöalueilla olevien henkilöiden on oltava tietoisia tällaisista rajoituksista ja noudatettava niitä, jos tämä lehdistötiedote julkaistaan tai sitä jaetaan kyseisillä lainkäyttöalueilla.


Tämän tiedon vastaanottaminen ei muodosta ostotarjousta lainkäyttöalueilla, joilla ostotarjouksen tekeminen olisi lainvastaista, ja tällaisissa tilanteissa se katsotaan lähetetyksi ainoastaan tiedotustarkoituksessa. Henkilöiden, jotka saavat tämän asiakirjan tai minkä tahansa tähän asiakirjaan liittyvän asiakirjan (mukaan lukien asiainhoitajat, edunvalvojat ja valtuutetut) tulee noudattaa näitä rajoituksia eikä heidän tule lähettää tai jakaa tätä asiakirjaa seuraaviin maihin tai seuraavissa maissa: Yhdysvallat, Kanada, Australia, Japani ja Italia. Tällainen toiminta saattaa johtaa ostotarjouksen mitätöintiin.


Valitsemalla alla olevan ”Hyväksyn”-vaihtoehdon vakuutat samalla, ettet asu Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Japanissa tai Italiassa etkä ole fyysisesti Yhdysvaltojen, Kanadan, Australian, Japanin tai Italian alueella.


 
TeliaSonera on tänään tehnyt vapaaehtoisen ostotarjouksen TEO LT:n ulkona olevista osakkeista käteishintaan 0,637 euroa osakkeelta.
Kun mukaan lasketaan avoimilla markkinoilla 8.5. jälkeen tehdyt kaupat, TeliaSonera omistaa TEO LT:stä nyt 84,6 prosenttia.


Tarjouksen kokonaisarvo on 76 miljoonaa euroa. Ostotarjous ei ole ehdollinen, eikä ostettaville osakkeille ole asetettu vähimmäismäärää.


”Olemme lupauksissamme johdonmukaisia, ja kaikilla osakkeenomistajilla on nyt sama mahdollisuus myydä TEO LT:n osakkeensa hintaan, jonka maksoimme East Capitalille 7.5.”, sanoo TeliaSoneran varatoimitusjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja Per-Arne Blomquist. 


Merkintäaika alkaa tänään 5.6.2012. Sijoittajia, jotka haluavat myydä osakkeensa, pyydetään hyväksymään tarjous pankkinsa tai välittäjänsä kautta viimeistään 29.6.2012 klo 15.00 paikallista aikaa. TeliaSonera hyväksyy ehdoitta kaikki kyseiseen päivään mennessä saapuneet myyntimääräykset, ja kaupat toteutetaan 4.7.2012.
Tarjousesite on luettavana Vilnan pörssin (NASDAQ OMX Vilnius) kotisivulla (www.nasdaqomxbaltic.com) sekä TEO LT:n sivustossa (www.teo.lt).


”Tarjouksen voimassaoloaika on verrattain lyhyt, mutta riittää varmasti siihen, että kaikki osakkeenomistajat ehtivät tarttua tähän houkuttelevaan mahdollisuuteen”, Per-Arne Blomquist jatkaa.


TeliaSonera ostaa TEO LT:n osakkeita edelleen myös avoimilta markkinoilta samaan 0,637 euron osakekohtaiseen hintaan ostotarjouksen voimassaoloaikana.


”Käymme kaikki vaihtoehdot läpi, kun tarjousaika on päättynyt, mutta tarkoituksena on pitää TEO LT pörssissä niin kauan kuin vapaan vaihdannan kohteena olevia osakkeita on riittävästi”, Per-Arne Blomquist sanoo. 
 


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 5.6.2012 klo 8.30 (CET).
 


Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta, +46-771 77 58 30, press@teliasonera.com


 
Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.

 


TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2011 TeliaSoneran liikevaihto oli 104 mrd. kruunua, käyttökate 36,9 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 4,20 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com.