TeliaSonera kirjaa alas liikearvoa Norjassa ja Liettuassa

Viimeaikaisten arvonalentumistestausten perusteella TeliaSonera on päättänyt tehdä eikassavirtavaikutteisialiikearvon arvonalentumiskirjauksia, jotka liittyvät Norjan NetComiin jaLiettuan Omniteliin.

NetComin osalta arvonalentumiskirjaus on 2,752 milj. Ruotsin kruunua. Kirjaus liittyy lähinnä yrityksen oston yhteydessä vuonna 2000 syntyneeseen huomattavaan liikearvoon ja tämänhetkiseen arvioon saavutettavissa olevasta sijoitetun pääoman pitkän aikavälin tuotosta.


Omnitelin liikearvon alaskirjaus, 318 milj. kruunua, perustuu Liettuan matkaviestinmarkkinoiden kokonaisarvon pienenemiseen kilpailun ja hintapaineiden seurauksena.


Yhteensä arvonalentumiskirjaus on 3,070 milj. kruunua, ja se raportoidaan TeliaSoneran toisen vuosineljänneksen konsernitilinpäätöksessä kertaluonteisina ei-kassavirtavaikutteisina erinä. Liikearvon kirjaukset perustuvat pitkän aikavälin arvioihin, eivätkä ne liity erityisesti kyseisten liiketoimintayksiköiden lyhyen aikavälin tuloksiin.


 
TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 12.7.2012 klo 9.30 (CET).


Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: +46-771 77 58 30


 
Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.


TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2011 TeliaSoneran liikevaihto oli 104 mrd. kruunua, käyttökate 36,9 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 4,20 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com.