TeliaSonera tammi–kesäkuu 2012

MegaFon-kauppa paransi vapaata kassavirtaa

Toinen vuosineljännes • Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna pysyi ennallaan. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 1,1 prosenttia 26 294 milj. Ruotsin kruunuun (26 003).

 • Säästötoimien kohteena olevat kustannukset paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna laskivat 0,8 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna säästötoimien kohteena olevat kustannukset laskivat 1,2 prosenttia ja olivat 7 679 milj. kruunua (7 771).

 • Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 3,5 prosenttia paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 2,0 prosenttia 9 006 milj. kruunuun (9 186), ja käyttökateprosentti laski 34,3 prosenttiin (35,3).

 • Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä aleni 6,1 prosenttia 6 561 milj. kruunuun (6 985).

 • Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus kasvoi 10,0 prosenttia 4 247 milj. kruunuun (3 860) ja osakekohtainen tulos 0,98 kruunuun (0,89). Nettotulos sisältää 3 013 milj. kruunun nettomyyntivoiton MegaFonista ja 3 070 milj. kruunun arvonalentumiskirjauksen Mobility Services -liiketoiminta-alueella.

 • Vapaa kassavirta kasvoi 14 788 milj. kruunuun (1 440). Siihen vaikutti positiivisesti MegaFonista saatu osinko, joka oli suuruudeltaan 11 726 milj. kruunua verojen jälkeen.

 • Vuosineljänneksen aikana konsolidoitujen toimintojen liittymämäärä kasvoi 1,4 miljoonalla ja osakkuusyhtiöiden liittymämäärä 0,8 miljoonalla. Liittymien kokonaismäärä oli 174,6 miljoonaa.

 • Konsernin kehitysnäkymiä vuonna 2012 on tarkistettu. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan 0–1 prosenttia paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna. Ennen kertaluonteisia eriä ilmoitetun käyttökateprosentin odotetaan olevan noin 35 prosenttia.


Ensimmäinen puolivuotiskausi • Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 1,5 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 2,3 prosenttia 51 987 milj. Ruotsin kruunuun (50 838).

 • Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski 4,1 prosenttia 8 155 milj. kruunuun (8 506) ja osakekohtainen tulos 1,88 kruunuun (1,93).

 • Vapaa kassavirta kasvoi 16 981 milj. kruunuun (4 087).


Toimitusjohtaja Lars Nybergin kommentit
”Liikevaihto paikallisissa valuutoissa laskettuna pysyi toisella neljänneksellä pääosin ennallaan edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Broadband Services- ja Eurasia-liiketoiminta-alueilla kehitys on pääasiassa ollut vakaata, kun taas Mobility Services ­‑liiketoiminta-alueella palveluiden liikevaihdon ja laitemyynnin kasvu oli hitaampaa. Matkaviestinliiketoiminnan kasvu jatkui Ruotsissa jo 22. peräkkäisenä vuosineljänneksenä, joskin aiempaa hitaampana, ja Yoigon kasvu Espanjassa hidastui markkinaosuuden kasvusta huolimatta.


Broadband Services -liiketoiminta-alueella kuituliittymien kysyntä on jatkunut vahvana, ja neljä kymmenestä ruotsalaistaloudesta, joille palveluitamme on tarjottu, on tehnyt kuituliittymäsopimuksen. Olemme parantaneet sisäisiä prosessejamme ja palkanneet lisää työntekijöitä vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla, ja voimme nyt tarjota kuituliittymiä uusille asiakkaille.


Tuottaa tyydytystä nähdä, että kasvuveturimme Eurasia-liiketoiminta-alueen kasvu oli edelleen kaksinumeroisissa lukemissa ja että kaikki liiketoiminta-alueen maat edesauttoivat kasvua. Yhtiön riippuvuus yhdestä markkina-alueesta on vähentynyt, koska liittymien määrä on kasvanut nopeasti muun muassa Nepalissa. Kazakstanilaisen Kcellin osuus liittymistämme tällä alueella on nyt 30 prosenttia viiden vuoden takaisen 50 prosentin sijaan.


Huhtikuussa saavutettiin tärkeä virstanpylväs, kun TeliaSonera, AF Telecom ja Altimo pääsivät sopuun MegaFonin hallintaa koskevissa riita-asioissa. Tämän seurauksena saimme 12,4 mrd. kruunun kertaosingon toisella vuosineljänneksellä. Olemme investoineet yhtiöön yhteensä vain 1,2 mrd. kruunua sitten sen perustamisen vuonna 1994, joten MegaFon on ollut meille todellinen menestystarina. Valitettavasti umpikujatilanne Turkcellissä ei ole ratkennut vieläkään. Pettymykseksemme yhtiökokous on siirretty myöhempään ajankohtaan. Olemme antaneet täyden tukemme osinkojen jakamiselle sekä useampien riippumattomien jäsenten valitsemiselle yhtiön hallitukseen.


Asiakaskäyttäytyminen muuttuu alallamme nopeasti. Sen seurauksena operaattoreiden on muutettava liiketoimintamallejaan puhekeskeisistä datakeskeisiksi. Uusia palvelujen paketoimistapoja ja puheminuuttien sijaan datapalveluiden käyttöön perustuvia veloitustapoja otetaan käyttöön. TeliaSonera tulee olemaan johtava dataan perustuvia, asiakkaita kiinnostavia palveluja kehittävä operaattori, joka pystyy saamaan riittävän tuoton tulevia, pääasiassa datapalveluihin liittyviä investointeja varten. Hyviä esimerkkejä tulevaisuuden suunnasta ovat vastikään Yhdysvaltoihin ja Kroatiaan laajentunut kansainvälisten dataverkkovierailuhintojen alentamishankkeemme ja kumppanuutemme sellaisten palvelutarjoajien kanssa kuin Spotify, jonka palvelu on nyt saatavilla kaikissa Pohjoismaissa.


Verkkoyhteydet ovat yhä olennaisempi osa yhteiskuntaa ja ihmisten elämää. Siksi myös teknologian käyttöön, tietosuojaan ja sananvapauteen liittyvät kysymykset ovat yhä tärkeämpiä. TeliaSonera käynnisti vuosineljänneksen aikana ohjelman, jonka tarkoituksena on vahvistaa entisestään panostustamme ja toimenpiteitämme tällä tärkeällä osa-alueella. Samaan aikaan olemme olleet käynnistämässä keskustelua yhdentoista alan johtavan yrityksen kesken yhteisten periaatteiden laatimisesta näiden kysymysten ratkaisemiseksi.


Edellä kuvaillun muutoksen valossa operaattoreiden, TeliaSonera mukaan lukien, on muutettava liiketoimintamallejaan, kiinnitettävä huomiota rakenteellisiin kustannuksiinsa ja tarkistettava toimintatapojaan varmistaakseen kannattavuutensa tulevaisuudessa. Vuoden 2012 kehitysnäkymiä tarkistetaan kuluneen puolivuotiskauden tulosten perusteella. Liikevaihdon odotetaan pysyvän lähes ennallaan paikallisissa valuutoissa laskettuna ja käyttökateprosentin odotetaan olevan hieman pienempi edellisvuoteen verrattuna.”TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 18.7.2012 klo 7.00 (CET).Sisältöä koskevat kysymykset:
TeliaSonera AB
Investor Relations
SE-106 63 Stockholm, Sweden

Puh. +46 8 504 550 00
Faksi +46 8 611 46 42
www.teliasonera.com