TeliaSonera AB laskee liikkeelle 500 milj. euron joukkovelkakirjalainan 15 vuodeksi

TeliaSonera on tänään laskenut liikkeelle 500 milj. euron suuruisen, syyskuussa 2027 erääntyvän 15vuoden joukkovelkakirjalainan osana 11 mrd. euron suuruista EMTN (Euro Medium Term Note)-ohjelmaansa. Lainan vuosikoroksi asetettiin 3,067 prosenttia, joka vastaa Euro Mid-Swap -korkoalisättynä 95 korkopisteellä.

– Hyödynnämme edelleen euroalueen joukkovelkakirjamarkkinoilla tarjoutuvia mahdollisuuksia ja olemme tyytyväisiä, että onnistuimme jälleen laskemaan liikkeelle pitkäaikaisen benchmark-lainan edullisella korolla, sanoo TeliaSoneran varatoimitusjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja Per-Arne Blomquist.


TeliaSoneran valtuuttamina lainan toimeksiantajina olivat BNP, Citigroup, Goldman Sachs ja SEB.


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 31.08.2012 klo 16.30(CET).


Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta, +46-771 77 58 30 tai press@teliasonera.com, tai Newsroom-sivustoltamme internetistä.


Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi,joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.