TeliaSonera täsmentää tilinpäätöstiedotteessaan esiintyviä olennaisia eriä

Ennen 31.1. tapahtuvaa tilinpäätöstiedotteensa julkaisua TeliaSonera täsmentää kertaluonteisia eriä, joilla on yhteensä 189 milj. kruunun suuruinen positiivinen vaikutus liiketulokseen vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä. Lisäksi vuoden 2012 viimeiselle neljännekselle kirjataan laskennalliseen nettoverovelkaan liittyvä 1 225 milj. kruunun positiivinen kertaluonteinen vaikutus yhteisöveron laskettua Ruotsissa 26,3 prosentista 22,0 prosenttiin.

TeliaSonera on päättänyt tehdä NetComiin liittyvän, ei-kassavirtavaikutteisen liikearvon alaskirjauksen Norjassa. Tämä 2 914 milj. kruunun suuruinen kirjaus liittyy lähinnä yrityksen oston yhteydessä vuonna 2000 syntyneeseen huomattavaan liikearvoon ja tämänhetkiseen arvioon saavutettavissa olevasta sijoitetun pääoman pitkän aikavälin tuotosta. Vuoden 2012 toisella neljänneksellä tehtiin NetComiin liittyvä 2 752 milj. kruunun liikearvon arvonalennus.


Marraskuussa 2012 MegaFonin listautumisannin hinnaksi määritettiin menestyksellisesti 20 Yhdysvaltain dollaria GDR-todistusta kohden ja TeliaSonera vähensi omistusosuuttaan yhtiöstä 35,6 prosentista 25,2 prosenttiin. TeliaSonera kirjaa kaupasta 5 378 milj. kruunun myyntivoiton vuoden 2012 viimeiselle neljännekselle.


Joulukuussa 2012 TeliaSonera allekirjoitti sopimuksen norjalaisen tytäryhtiönsä NextGenTelin myynnistä Oslon pörssissä listatulle Teliolle. Tämän seurauksena TeliaSonera kirjaa vuoden 2012 viimeiselle neljännekselle 1 550 milj. Ruotsin kruunun tappion liikearvon arvonalennuksesta.MegaFonin (Venäjä) omistusosuuden alentamisesta saatu myyntivoitto5 378 milj. SEK
Ei-kassavirtavaikutteinen liikearvon alaskirjaus NetComissa (Norja) –2 914 milj. SEK
Ei-kassavirtavaikutteinen liikearvon alaskirjaus NextGenTelissä (Norja)–1 550 milj. SEK
Muut kertaluonteiset erät, kuten uudelleenjärjestelykulut jne. –724 milj. SEK
                                                                     
Vaikutus liiketulokseen vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä yhteensä189 milj. SEK

                                 


TeliaSoneran tilinpäätöstiedote julkaistaan torstaina 31.1.2013 noin klo 7:00 (CET).
  


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 23.1.2013 klo 08.00 (CET).