TeliaSonera ostaa avoimien kuituverkkojen alalla toimivan yritysryhmän

TeliaSonera ostaa viestintäoperaattori Zitiuksen ja jatkaa näin investoimista Ruotsin kuituverkkoliiketoimintaan. Yritysosto sisältää myös verkko-operaattori Quadracom Networksin ja palveluoperaattori Riksnetin. Toiminnoista tulee osa TeliaSoneran ruotsalaista Fiber Business -yksikköä. Velaton kauppahinta ilman kassavaroja on yhteensä 473 miljoonaa Ruotsin kruunua.

Yritysosto täydentää TeliaSoneran suurhanketta, jossa se laajentaa matkaviestin- ja kiinteän verkon infrastruktuuriaan kaikkialla Ruotsissa. Panostus vastaa vuositasolla 5 miljardin kruunun investointeja vuoteen 2015 asti.


Yritysoston myötä TeliaSoneran Ruotsin toimintoihin liitetään viestintäoperaattori Zitius ja sen 160 000 kotitaloutta, verkko-operaattori Quadracom Networks sekä palveluoperaattori Riksnet. Hankittavat yhtiöt ovat tällä hetkellä MTG Broadcasting AB:n ja Quadracom AB:n omistuksessa, ja niiden vertailukelpoinen (pro forma) liikevaihto oli noin 330 miljoonaa Ruotsin kruunua vuonna 2012.


– Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme ostaa yritysryhmän, joka on ollut avointen verkkojen alueella edelläkävijä, ja aiomme hyödyntää tätä tietoa ja osaamista, kun jatkossa panostamme avoimiin ja kilpailuneutraaleihin verkkoihin. Toivotamme uudet asiakkaat tervetulleiksi ja odotamme innolla, että pääsemme tuomaan heille Telian koko tuote- ja palveluvalikoiman, kertoo TeliaSoneran Broadband Services ‑liiketoiminta-alueen johtaja Malin Frenning.


Yritysoston toteutuminen edellyttää Ruotsin kilpailuviranomaisten hyväksyntää.


TeliaSoneran taloudellisena neuvonantajana toimi Handelsbanken Capital Markets.
               


TeliaSonera julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 18.12.2013 klo 8.30.
      


Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: +46 771 77 58 30, press@teliasonera.com, TeliaSoneran internetsivujen Newsroom-osiosta, ja voit myös seurata meitä Twitterissä, Twitter @TLSN_Media.
    


Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.


TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2012 TeliaSoneran liikevaihto oli 105 mrd. kruunua, käyttökate 36,1 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 4,59 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com.