TeliaSonera parantaa asiakaslähtöisyyttä ja vahvistaa hallintoansa uudella toimintamallilla

TeliaSonera parantaa asiakaslähtöisyyttä ja selkeyttää paikallisia vastuita muuttamalla toimintamalliansa. Selkeämpi hallintomalli parantaa mahdollisuutta toteuttaa konsernin strategiaa, yritysvastuu ja sääntöjen noudattaminen mukaan lukien. Uusi toimintamalli otetaan käyttöön 1.4.2014.

– Uusi toimintamalli perustuu ensisijaisesti maihin eli sinne, missä toimimme vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Poistamme olemassa olevan organisaation liiketoiminta-aluekerroksen. Sen sijaan vahvistamme paikallisia toimintoja ja annamme konsernitoiminnoille suuremmat valtuudet edistää strategisia asioita ja parantaa hallintoa. Uskomme tämän mallin antavan meille mahdollisuuden palvella asiakkaitamme paremmin samalla kun se selkeyttää toimintamme vastuita, sanoo TeliaSoneran toimitusjohtaja Johan Dennelind.


Uuden toimintamallin ansiosta TeliaSoneran paikalliset toiminnot voivat tarjota entistä parempaa asiakaskokemusta. Maapohjainen rakenne ryhmitellään kolmeen maantieteelliseen alueeseen: Eurooppa, Euraasia ja Ruotsi.


Uusi toimintamalli parantaa myös mahdollisuuksiamme toteuttaa ja seurata yritysvastuuseen, sääntöjen noudattamiseen ja hallintomalliin liittyviä pyrkimyksiämme ja tukea paikallista johtoa ja henkilöstöä näissä asioissa.


Valmistelut alkavat nyt, ja 1.4.2014 mennessä TeliaSonera nimittää johtajat uusille avaintoiminnoille sekä mukauttaa prosessit ja tukijärjestelmät uuteen malliin. Yhtiössä raportoidaan uuden rakenteen mukaisesti vuoden 2014 toisesta neljänneksestä alkaen.
   


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 16.12.2013 klo 8.45 (CET). 
        


Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta, +46 771 77 58 30, press@teliasonera.com, tai Newsroom-sivuiltamme internetistä, ja voit myös seurata meitä Twitterissä: @TLSN_Media.


Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.


TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2012 TeliaSoneran liikevaihto oli 105 mrd. kruunua, käyttökate 36,1 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 4,59 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com.