TeliaSoneran 4G-verkon laajennus edistyy Norjassa: uusia taajuuksia

TeliaSonera investoi Norjassa uusiin 800 MHz:n 4G-taajuuksiin, kuten perjantaina 6.12. ilmoitettiin. Lisäksi TeliaSonera on jatkanut 900 MHz:n taajuusalueen lisenssejään ja hankkinut lisää 4G-taajuuksia 1 800 MHz:n taajuusalueella. Hankinnat tukevat TeliaSoneran tavoitetta tarjota asiakkailleen huippunopeat yhteydet kaikkialla Norjassa. TeliaSonera maksaa taajuuksista 626,7 Norjan kruunua.

Nämä 800 MHz:n, 900 MHz:n ja 1 800 MHz:n taajuusalueiden lisenssit ovat voimassa 20 vuotta 1.1.2014 alkaen ja maksavat yhteensä 626,7 miljoonaa Norjan kruunua.


Hankittujen lisenssien myötä TeliaSoneralla on velvollisuus tarjota huippunopea mobiiliverkkoyhteys 98 prosentille väestöstä viiden vuoden kuluessa.


Tällä hetkellä TeliaSoneran 4G-verkko kattaa noin puolet Norjan väestöstä (LTE-verkko, 1 800 MHz:n ja 2 600 MHz:n taajuusalueet) ja huippunopea 3G-verkko noin 85 prosenttia väestöstä.
   


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 10.12.2013 klo 07.30 (CET).


Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: +46 771 77 58 30, press@teliasonera.com, TeliaSoneran internetsivujen Newsroom-osiosta, ja voit myös seurata meitä Twitterissä, Twitter @TLSN_Media.


Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.


TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2012 TeliaSoneran liikevaihto oli 105 mrd. kruunua, käyttökate 36,1 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 4,59 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com.