Uusi johtoryhmä TeliaSoneralle

TeliaSoneran toimintamallin muutosta koskevan päätöksen seurauksena konsernille muodostetaan uusi johtoryhmä. Uusi johtoryhmä koostuu 12 jäsenestä, joilla on sekä kansainvälistä kokemusta että taustaa toimialalta. Uusi johtoryhmä yhdistää ulkopuolista kokemusta mukanaan tuovat uudet ihmiset ja tehokkaasti toimivat nykyiset jäsenet. Kaksi tehtävää on avoinna, ja yhtä tehtävää hoitaa vt. johtaja. Johtoryhmän pysyvän kokoonpanon odotetaan olevan valmis 1.4. mennessä, jolloin uusi organisaatio otetaan käyttöön.

Erik Hallberg on nykyisen johtoryhmän uusi jäsen. Hänet on nimitetty Veysel Aralin tilalle Eurasia-liiketoiminta-alueen johtajaksi. Hän aloittaa tehtävässä välittömästi ja toimii 1.4. alkaen uuden organisaation maantieteellisen Eurasia-yksikön johtajana. Erik Hallbergilla on laajaa kansainvälistä kokemusta. Hän on viimeksi toiminut TeliaSonera International Carrierin toimitusjohtajana Broadband Services ‑liiketoiminta-alueella, ja lisäksi hän on toiminut muun muassa TeliaSoneran Baltian toimintojen johtajana.


Konsernin uusi johtoryhmä 1.4. alkaen: • Sweden – Malin Frenning, Executive Vice President (EVP). Nykyinen Broadband Services ­‑liiketoiminta-alueen johtaja.

 • Eurasia – Erik Hallberg, EVP. Nykyinen TeliaSonera International Carrierin toimitusjohtaja.

 • Europe – Robert Andersson, EVP. Nykyinen TeliaSonera Finlandin toimitusjohtaja.

 • Teknologia – Sverker Hannervall, Senior Vice President (SVP), Chief Technology Officer (CTO). Nykyinen Mobility Services ‑liiketoiminta-alueen vt. johtaja.

 • Teknologia – Åke Södermark, SVP, varateknologiajohtaja. Nykyinen tietohallintojohtaja.

 • Kaupalliset asiat – Avoinna.

 • Strategia & liiketoiminnan kehitys – Avoinna.

 • Talous – Christian Luiga, SVP, vt. talous- ja rahoitusjohtaja.

 • Henkilöstöasiat – Karin Eliasson, SVP, henkilöstöjohtaja.

 • Lakiasiat – Jonas Bengtsson, SVP, lakiasiainjohtaja (aloittaa 7.1.).

 • Viestintä – Peter Borsos, SVP, viestintäjohtaja (aloittaa 9.1.).


– Olen tyytyväinen, että uusi johtoryhmä on nyt pitkälti muodostettu. Jäsenet on valittu tehtäviinsä, koska heillä on erinomaiset johtamistaidot ja he ovat osoittaneet kykynsä kehittää liiketoimintaa asiakaslähtöisesti, sanoo TeliaSoneran toimitusjohtaja Johan Dennelind.
   


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 16.12.2013 klo 8.45 (CET). 
      


Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta, +46 771 77 58 30, press@teliasonera.com, tai Newsroom-sivuiltamme internetistä, ja voit myös seurata meitä Twitterissä: @TLSN_Media.


Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.


TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2012 TeliaSoneran liikevaihto oli 105 mrd. kruunua, käyttökate 36,1 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 4,59 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com.