Nimitysvaliokunta esittää kuuden uuden hallituksen jäsenen valintaa

Syyskuussa 2012 käynnistynyt vuoden 2013 yhtiökokoukseen liittyvä nimitysvaliokunnan työ on ollut normaalia mittavampi. TeliaSoneran Uzbekistanin-liiketoimien herätettyä suurta huomiota ja hallituksen päätettyä antaa asianajotoimisto Mannheimer Swartlingille toimeksiannoksi selvittää mahdollisia asiaan liittyviä väärinkäytöksiä nimitysvaliokunta on työskennellyt eri skenaarioiden pohjalta. Eräässä skenaariossa asianajotoimiston selvityksen vuoksi syntyisi tarve muuttaa hallituksen kokoonpanoa laajemmin.


Nimitysvaliokunnan johtopäätös on, että TeliaSoneran täytyy uudistua monessa mielessä. Tämä johtopäätös perustuu nimitysvaliokunnan tekemiin hallituksen jäsenten ja silloisen toimitusjohtajan haastatteluihin hallitustyöstä ja yhtiön tilanteesta sekä Mannheimer Swartlingin selvityksen johtopäätöksiin ja TeliaSoneran hallituksen ulkoiseen viestintään.


Nimitysvaliokunnalle ilmoitettiin jo varhaisessa vaiheessa, että hallituksen puheenjohtaja Anders Narvinger sekä hallituksen jäsenet Timo Peltola (varapuheenjohtaja) ja Lars Renström kieltäytyvät uudelleenvalinnasta. Lisäksi myös hallituksen jäsenet Ingrid Jonasson Blank, Maija-Liisa Friman ja Jon Risfelt ovat ilmoittaneet kieltäytyvänsä uudelleenvalinnasta.


Uudet hallituksen jäsenet


Nimitysvaliokunta on pyrkinyt nimeämään ehdokkaita, joilla on yhdessä sellaista osaamista ja kokemusta, joita tarvitaan TeliaSoneran edessä olevista haasteista selviämiseksi. Nimitysvaliokunta esittää yhteensä kuuden uuden hallituksen jäsenen valintaa:


Marie Ehrling (s. 1955) oli TeliaSoneran Ruotsin toimintojen toimitusjohtaja vuosina 20032006 ja toimi sitä ennen SAS:llä vuosina 19822002. Tällä hetkellä Marie Ehrling on useiden yhtiöiden hallituksen jäsen. Hän on muun muassa Nordean hallituksen varapuheenjohtaja ja Securitaksen, Oriflamen ja Schibstedin hallituksen jäsen.


Mats Jansson (s. 1951) oli SAS:n konsernijohtaja vuosina 2007–2010 ja toimi aiemmin muun muassa Axel Johnson AB:n toimitusjohtajana (2005–2006) ja Axfoodin hallituksen puheenjohtajana ja toimitusjohtajana (2005–2006). Mats Jansson on tällä hetkellä Delhaize Groupin hallituksen puheenjohtaja ja JP Morganin neuvonantaja.


Tapio Kuula (s. 1957) on ollut Fortumin toimitusjohtaja vuodesta 2009 alkaen ja toimi sitä ennen monissa eri johtotehtävissä Fortum-konsernissa.


Nina Linander (s. 1959) oli Stanton Chase Internationalin osakas vuosina (2006–2012) ja toimi sitä ennen Electroluxin rahoitusjohtajana (2001–2005). Nina Linander on tällä hetkellä muun muassa Neste Oilin, Specialfastigheterin ja Awapatentin hallituksen jäsen.


Martin Lorentzon (s. 1969) on Spotifyn perustaja ja hallituksen puheenjohtaja. Hän perusti myös TradeDoublerin, jonka hallituksen jäsenenä hän myös toimii.


Kersti Strandqvist (s. 1963) on vuodesta 2010 alkaen toiminut SCA:n yritysvastuujohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Sitä ennen hän toimi muun muassa SCA-konsernin liiketoiminta-aluejohtajana (1997–2010).


Palkkiot


Hallituksen jäsenille esitetään maksettavaksi (vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka) palkkioita seuraavasti: puheenjohtajalle 1 200 000 kruunua (1 100 000), varapuheenjohtajalle 750 000 (450 000) ja kaikille muille hallituksen jäsenille, jotka eivät ole yhtiön palveluksessa, 450 000 kruunua (ei muutosta).


Tilintarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille ehdotetaan entisiä palkkioita eli 150 000 kruunua puheenjohtajalle ja 100 000 kruunua muille jäsenille. Palkitsemisvaliokunnalle maksettaviin palkkioihin esitetään korotusta seuraavasti: puheenjohtajalle 65 000 kruunua (55 000) ja muille jäsenille 45 000 kruunua (35 000).


Nimitysvaliokunnan mielestä TeliaSoneran hallituksen tulee tehostaa ja syventää yritysvastuukysymyksiin liittyvää työtä. Siksi nimitysvaliokunta suosittelee, että hallitus muodostaa erillisen yritysvastuu- ja etiikkavaliokunnan. Kyseisen valiokunnan puheenjohtajalle ehdotetaan maksettavaksi 150 000 kruunun palkkiota ja muille jäsenille 100 000 kruunun palkkiota.


Tilintarkastajat


Nimitysvaliokunta ehdottaa lisäksi, että PricewaterhouseCoopers AB valitaan uudelleen tilintarkastajaksi vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.


TeliaSoneran nimitysvaliokuntaan kuuluvat Kristina Ekengren (Ruotsin valtio), Kari Järvinen (Solidium Oy Suomen valtion puolesta), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Per Frennberg (Alecta) ja Anders Narvinger (hallituksen puheenjohtaja). Nimitysvaliokunta edustaa osakkeenomistajia, joilla on 54,2 prosenttia yhtiön äänistä.


Lisätietoja kansliapäällikkö Kristina Ekengreniltä: +46-8-405 58 02, kristina.ekengren@regeringskansliet.se
   


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 14.2.2013 klo 08.00 (CET).


Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: +46 771 77 58 30, press@teliasonera.com, TeliaSoneran internetsivujen Newsroom-osiosta, ja voit myös seurata meitä Twitterissä, Twitter @TLSN_Media.


Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.


TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2012 TeliaSoneran liikevaihto oli 105 mrd. kruunua, käyttökate 36,1 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 4,59 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com.