Per-Arne Blomquist nimitetty virkaatekeväksi toimitusjohtajaksi ja konsernijohtajaksi

TeliaSoneran hallitus on nimittänyt varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja Per-Arne Blomquistin virkaatekeväksi toimitusjohtajaksi ja konsernijohtajaksi Lars Nybergin päätettyä jättää tehtävänsä TeliaSoneran toimitusjohtajana ja konsernijohtajana.
TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 1.2.2013 klo 13.45 (CET).