Muutoksia Turkcellin hallitukseen

Turkin pääomamarkkinoita valvova viranomainen (Capital Markets Board of Turkey, CMB) on tänään ilmoittanut nimittäneensä kolme riippumatonta jäsentä Turkcellin hallitukseen suurimpia osakkeenomistajia edustavien kolmen hallituksen jäsenen tilalle.

CMB ilmoitti päättäneensä Mehmet Bülent Erginin, Tero Kivisaaren ja Oleg Malisin hallitustehtävät ja korvanneensa heidät kolmella riippumattomalla hallituksen jäsenellä oman harkintansa perusteella, koska Turkcell ei ole noudattanut hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä koskevia säännöksiä.


CMB:n nimittämät riippumattomat hallituksen jäsenet ovat Ahmet Akça, Atilla Koç ja Mehmet Hilmi Güler. CMB:n nimittämien hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes Turkcell nimittää omat riippumattomat hallituksen jäsenensä CMB:n säännösten mukaisesti. Lisäksi CMB määräsi Turkcellin muuttamaan yhtiöjärjestystään uusien säännösten mukaiseksi.


”Koska TeliaSoneran pyrkimykset ratkaista umpikujatilanne Turkcellin hallituksessa ovat epäonnistuneet, olemme tyytyväisiä CMB:n päätökseen ratkaista asia nimittämällä kolme riippumatonta hallituksen jäsentä. Uskomme, että CMB:n ratkaisu edistää oikeudenmukaisen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän rakentamista ja tehokasta johtamista, minkä ansiosta Turkcell voi kasvattaa paikallista ja alueellista johtajuuttaan”, sanoo TeliaSoneran toimitusjohtaja Per-Arne Blomquist.


”Keskitymme nyt siihen, että saamme mahdollisimman pian kutsuttua koolle yhtiökokouksen, jossa osakkeenomistajat voivat hyväksyä yhtiöjärjestyksen muutokset, valita sellaiset uudet hallituksen jäsenet, jotka oikeudenmukaisesti heijastelevat yhtiön omistusrakennetta, ja hyväksyä tilinpäätöksen, jotta yhtiö voi taas alkaa maksaa osinkoa, kuten olisi pitänyt tapahtua jo kauan sitten”, Per-Arne Blomquist jatkaa.


Taustaa
CMB on toistuvasti pyytänyt Turkcellia lisäämään riippumattomien jäsenten määrää hallituksessa ja myös toteuttanut kaikkia pörssiyhtiöitä Turkissa koskevat säännökset tätä tarkoitusta varten.


TeliaSonera on selkeästi tukenut CMB:n vaatimuksia. Olemme vuosikausia olleet sitä mieltä, että riippumattomien jäsenten määrää tulisi lisätä hallituksessa, jotta hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää saataisiin parannettua ja CMB:n ja Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovan elimen (United States Securities and Exchange Commission) vaatimuksia noudatettaisiin.


Cukurova on kuitenkin tehokkaasti estänyt kaikki yritykset lisätä riippumattomien hallituksen jäsenten määrää käyttämällä veto-oikeuttaan Cukurova Telekom Holdingin kautta. Cukurova Telekom Holding perustettiin, jotta vähemmistöomistaja voisi estää enemmistöpäätökset.


Turkcellin kaltaisen, sekä Istanbulin että New Yorkin pörsseissä listatun kansainvälisen yhtiön on noudatettava hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä ja läpinäkyvyyttä koskevia kansainvälisiä standardeja houkutellakseen kansainvälisiä sijoittajia.


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 12. maaliskuuta 2013 klo 11.20 (CET).


Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta, +46 771 77 58 30, press@teliasonera.com, tai Newsroom-sivuiltamme internetistä, ja voit myös seurata meitä Twitterissä: @TLSN_Media.


Tulevaisuutta arvioivat lausunnot
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumaa koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSonera auttaa ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2012 yhtiön liikevaihto oli 105 mrd. Ruotsin kruunua, käyttökate 36,1 mrd. kruunua ja tulos/osake 4,59 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan Tukholman ja Helsingin pörsseissä (NASDAQ OMX Stockholm ja NASDAQ OMX Helsinki). Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.fi.