Syyttäjän tietoja käynnissä olevasta esitutkinnasta

Ylisyyttäjä Gunnar Stetler on ilmoittanut TeliaSoneralle seuraavaa Uzbekistanissa tehtyjä investointeja koskevaan, käynnissä olevaan esitutkintaan liittyen:

”Käynnissä olevan, törkeää lahjontaepäilyä koskevan esitutkinnan johdosta aloitetaan selvitys mahdollisesta yritysrikoksesta ja mahdollisesta omaisuuden menetetyksi tuomitsemisesta.”
Tämä menettely on luonnollinen osa tutkinnan kohteena olevia investointeja koskevaa syyttäjän tutkimusta. TeliaSonera kiistää edelleen kaikki epäilyt ja on täysin vakuuttunut siitä, että käynnissä oleva oikeusprosessi osoittaa, ettei rikosepäilyille ole mitään perusteita.


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 28.03.2013, 1030 (CET).