Tapio Kuula ei ole käytettävissä hallituksen jäseneksi sairauden johdosta

Tapio Kuula on ilmoittanut vaalivaliokunnalle, ettei hän asetu ehdolle TeliaSoneran hallituksen jäsenten vaaliin.

Tapio Kuula on ilmoittanut vaalivaliokunnalle, ettei hän vakavan sairauden johdosta voi ryhtyä TeliaSoneran hallituksen jäseneksi vuosikokouksesta 2013 alkaen.


– Olen pahoillani tästä, sillä Tapio olisi tuonut erinomaista osaamista TeliaSoneran hallitukseen, mutta ennen kaikkea olen pahoillani siitä, mitä sairaus merkitsee hänelle henkilökohtaisesti, ja toivon hänelle pikaista paranemista, sanoi vaalivaliokunnan puheenjohtaja Kristina Ekengren.


Vaalivaliokunta kertoo lisätietoja mahdollisimman pian.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 Mars 2013 kl 14.30.


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TLSN_Media.


Framtidsinriktade uttalanden


Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.