Osavuosikatsaus Tammi–maaliskuu 2013

Yhteenveto ensimmäisestä vuosineljänneksestä  • Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna laski 0,9 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 4,5 prosenttia 24 542 milj. Ruotsin kruunuun (25 693).

  • Säästötoimien kohteena olevat kustannukset paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna laskivat 1,0 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna säästötoimien kohteena olevat kustannukset laskivat 6,0 prosenttia 6 989 milj. kruunuun (7 432).

  • Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 0,5 prosenttia paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen kertaluonteisia eriä pieneni 3,9 prosenttia 8 509 milj. kruunuun (8 852). Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä nousi 34,7 prosenttiin (34,5).

  • Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä aleni 3,7 prosenttia 6 628 milj. kruunuun (6 882).

  • Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski 0,3 prosenttia 4 108 milj. kruunuun (4 122).

  • Osakekohtainen tulos oli 0,95 kruunua (0,95).

  • Vapaa kassavirta kasvoi 2 414 milj. kruunuun (2 193) pääasiassa käteisvaroilla tehtyjen käyttöomaisuusinvestointien pienenemisen seurauksena.

  • Vuosineljänneksen aikana konsolidoitujen toimintojen liittymämäärä pieneni 0,8 miljoonalla, kun taas osakkuusyhtiöiden liittymämäärä pysyi ennallaan. Liittymien kokonaismäärä oli 182,1 miljoonaa.

  • Konsernin kehitysnäkymät vuodelle 2013 pysyvät ennallaan.


                          


Toimitusjohtaja Per-Arne Blomquistin kommentit


”Muutos toimialallamme jatkuu, kun asiakaskäyttäytymisen muutokset aiheuttavat haasteita perinteisille liiketoimintamalleille. Kilpailutilanne on edelleen vaativa monilla markkinoilla ja aiheuttaa paineita kokonaisliikevaihdolle. Tässä ympäristössä onnistuimme vuosineljänneksen aikana kasvattamaan sekä käyttökateprosentteja että kassavirtaa.


Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana liikevaihto paikallisissa valuutoissa laskettuna pieneni 0,9 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Eurasia-liiketoiminta-alueen liiketoiminta saavutti taas hyvän tuloksen, ja sen kasvuprosentti oli jälleen kaksinumeroinen samalla kun datapalvelujen liikevaihto jatkoi kasvuaan. Mobility Services -liiketoiminta-alueen tulokseen vaikuttivat säänneltyjen yhteenliittämismaksujen suuret alentamiset, kun taas Broadband Services -liiketoiminta-alueella perinteisten puhepalvelujen liikevaihtoon kohdistui entistä suurempia paineita ja tulokseen vaikutti myös kuituverkon rakentamisen hidastuminen kylmien säiden takia.


Maaliskuussa otimme tärkeän askeleen Ruotsin markkinoilla. Yhtenä ensimmäisistä operaattoreista Euroopassa tarjoamme nyt kuluttajille mahdollisuuden liittää useita matka­viestin­laitteita yhteen liittymään, jossa puhelujen ja tekstiviestien määrää ei ole rajoitettu ja johon sisältyvän tiedonsiirtomäärän voi jakaa laitteiden käyttäjien kesken. Pidämme tätä innovatiivisena ja asiakkaita kiinnostavana palveluna, joka tukee siirtymistämme kohti kestävämpää liiketoimintamallia maailmassa, jossa datan kulutus kasvaa voimakkaasti.


On tärkeää huolehtia kustannusrakenteestamme järkevällä tavalla, jotta säilytämme mahdollisuutemme investoida kasvuun tulevaisuudessa. Olemme edelleen voimakkaasti painottaneet viime vuoden lopulla käynnistettyjen tehostamistoimien toteuttamista. Vuosi­neljänneksen aikana vaikutuksia oli jo nähtävissä Mobility Services -liiketoiminta-alueella, kun taas Broadband Services -liiketoiminta-alueella niitä nähdään kuluvan vuoden jälkipuoliskolla. Pidämme edelleen kiinni tavoitteestamme vähentää kokonaiskustannuksia 2 mrd. kruunulla kahden vuoden kuluessa.


Saimme vuosineljänneksen aikana valmiiksi espanjalaista Yoigo-operaattoriamme koskevan strategisen arvioinnin. Ilmoitimme huhtikuun alkupäivinä, että luovumme myyntiaikeista ja että aikomuksemme on jatkaa tämän liiketoiminnan kehittämistä. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Espanjan matkaviestinliiketoiminta kasvatti liikevaihtoaan 19 prosenttia ja sen käyttö­kate­prosentti parantui, mikä on hyvä osoitus sen tulevasta potentiaalista.


Helmikuun alkupuolella ruotsalainen asianajotoimisto Mannheimer Swartling julkaisi raporttinsa TeliaSoneran investoinneista Uzbekistanissa. Toimisto ei löytänyt mitään pohjaa syytöksille, joiden mukaan olisimme syyllistyneet lahjontaan tai osallistuneet rahanpesuun. Se kuitenkin kritisoi voimakkaasti TeliaSoneraa investointiprosessin puutteista. Viime vuosina olemme panostaneet merkittävästi prosessiemme parantamiseen, ja tulemme jatkamaan toiminta­tapojemme vahvistamista edelleen.


Yritysvastuu on meille hyvin tärkeää, ja erityisesti painotamme korruption vastaisen toiminnan, tietosuojan ja sananvapauden merkitystä. Maaliskuussa TeliaSonera ja muut Telecommunication Industry Dialogue -yhteenliittymän jäsenet allekirjoittivat televiestintää, sananvapautta ja tietosuojaa koskevat periaatteet. Periaatteet antavat ohjeita siihen, miten näistä perusoikeuksista huolehditaan liiketoiminnassa. Aloitimme myös kaksivuotisen yhteistyön Global Network Initiative (GNI) -järjestön kanssa hankkeen kehittämiseksi ja laajentamiseksi.”


             


Sisältöä koskevat kysymykset
TeliaSonera AB
Investor Relations
SE-106 63 Stockholm, Sweden
Puh. +46 8 504 550 00
Faksi +46 8 611 46 42
www.teliasonera.com


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 19.4.2013 klo 7.00 (CET).