TeliaSoneran yhtiökokous 3.4.2013

Tämänpäiväinen TeliaSonera AB:n yhtiökokous päätti seuraavasti:

Yhtiökokous hyväksyi vuoden 2012 tuloslaskelman ja taseen.


Yhtiökokous päätti, että osakkeenomistajille maksetaan osinkoa 2,85 Ruotsin kruunua osakkeelta ja että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 8.4.2013. Tällä täsmäytyspäivällä osingonmaksun Euroclearin kautta arvioidaan tapahtuvan 11.4.2013.


Yhtiökokous myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2012.


Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Olli-Pekka Kallasvuo ja Per-Arne Sandström. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Marie Ehrling, Mats Jansson, Mikko Kosonen, Nina Linander, Martin Lorentzon ja Kersti Strandqvist. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Marie Ehrling ja varapuheenjohtajaksi Olli-Pekka Kallasvuo.


Hallituksen jäsenille hyväksyttiin seuraavat palkkiot: puheenjohtajalle 1 200 000 kruunua (aiemmin 1 100 000), varapuheenjohtajalle 750 000 kruunua (aiemmin 450 000) ja kaikille muille hallituksen jäsenille, jotka eivät ole yhtiön palveluksessa, 450 000 kruunua kullekin (ei muutosta). Lisäksi hyväksyttiin seuraavat palkkiot valiokuntatyöstä: hallituksen tilintarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 150 000 kruunua (ei muutosta) ja muille tilintarkastusvaliokunnan jäsenille kullekin 100 000 kruunua (ei muutosta), esitetyn yritysvastuu- ja etiikkavaliokunnan puheenjohtajalle 150 000 kruunua ja muille yritysvastuu- ja etiikkavaliokunnan jäsenille kullekin 100 000 kruunua sekä hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 65 000 kruunua (55 000) ja muille palkitsemisvaliokunnan jäsenille kullekin 45 000 kruunua (35 000).


Tilintarkastajien lukumääräksi vahvistettiin yksi, ja PricewaterhouseCoopers AB valittiin uudelleen vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.


Nimitysvaliokuntaan valittiin seuraavat jäsenet: Magnus Skåninger (Ruotsin valtio), Kari Järvinen (Solidium Oy Suomen valtion puolesta), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Per Frennberg (Alecta) ja Marie Ehrling (hallituksen puheenjohtaja).


Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen ylimmän johdon palkkoja ja palkkioita koskevista periaatteista.


Yhtiökokous valtuutti hallituksen ostamaan yhtiön omia osakkeita yhdellä tai useammalla kerralla ennen vuoden 2014 varsinaista yhtiökokousta. Osakkeita voidaan ostaa Tukholman pörssistä (Nasdaq OMX Stockholm) ja/tai Helsingin pörssistä (Nasdaq OMX Helsinki) tai kaikille osakkeenomistajille suunnatun ostotarjouksen mukaisesti, ja takaisinostettavien osakkeiden määrä voi olla korkeintaan 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.


Yhtiökokous päätti pitkäaikaisen kannustinohjelman toteuttamisesta vuosille 2013–2016 ja ohjelmaan liittyvistä suojausjärjestelyistä. Ohjelman piiriin voi kuulua noin 100 avainhenkilöä.


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 03.04.2013 klo 20:00 (CET).