TeliaSoneran toimitusjohtajan Per-Arne Blomquistin lausunto Turkcellin epäonnistuneen yhtiökokouksen jälkeen 24.6.

“TeliaSonera on pahoillaan siitä, että liian pitkään jatkuneet Turkcellin omistussuhderiidat, joiden olisi pitänyt ratketa jo kauan sitten, ovat johtaneet jälleen Turkcellin yhtiökokouksen epäonnistumiseen. Olemme tehneet kaikkemme päästäksemme suurimpien osakkeenomistajien väliseen sopimukseen, mutta koska Altimo ja Çukurova eivät ole pystyneet ratkaisemaan pattitilannettaan, olemme epäonnistuneet yrityksissämme. Valitettavasti emme pysty ratkaisemaan tätä ongelmaa yksin, sillä siihen tarvitaan näiden kahden muun osakkeenomistajan tukea", toimitusjohtaja Per-Arne Blomquist sanoo.


“Olemme erittäin pettyneitä yhtiökokouksen lopputulokseen, emmekä ole tyytyväisiä nykyiseen yritysrakenteeseen, jossa vähemmistöosakas pystyy estämään enemmistöpäätöksen monimutkaisen holding-yhtiörakenteen vuoksi. Haluaisin kuitenkin painottaa sitä, että tämä on yksityisten yritysten välinen konflikti, joka pitäisi ratkaista sellaisena ja oikeusteitse. Näin ollen yritykset "kansallistaa" yritys jättämällä pois TeliaSonera hallituksesta ja nimittämällä hallitus, johon kuuluu ainoastaan CMB:n nimittämiä jäseniä, eivät ole hyväksyttäviä, ja ne ovat sekä Turkin kauppalain että kansainvälisten sijoitussopimusten vastaisia. Turkcellin osake noteerataan sekä Istanbulin pörssissä että NYSE:ssä, ja muut ulkomaiset sijoittajat seuraavat tarkasti CMB:n lähestymistapaa Turkcellin hallituksen pattitilanteen ratkaisemiseksi. Meillä ei ole epäilystäkään siitä, että CMB löytää reilun ratkaisun", Per-Arne Blomquist jatkaa.


“Osakkeenomistajien nimittämien hallituksen jäsenten sulkeminen pois ei selvästikään ole yhdenkään osakkeenomistajan edun mukaista, olivatpa nämä turkkilaisia tai ulkomaalaisia. Päinvastoin, se olisi Turkin ulkomaisille sijoittajille selvä negatiivinen signaali, joka heikentäisi näiden halukkuutta investoida maahan. Ei pidä unohtaa, että Turkcellin toiseksi suurimman osakkeenomistajaryhmän muodostavat vapaasti vaihdettavien osakkeiden omistajat, joissa on sekä turkkilaisia että kansainvälisiä sijoittajia. TeliaSonera toivottaa tervetulleeksi kaikki osakkeenomistajat, jotka haluavat tehdä kanssamme yhteistyötä ja tukea Turkcellin hyvää hallintoa ja jatkokehitystä niin Turkissa kuin ulkomaillakin", Per-Arne Blomquist kertoo.


Tausta


TeliaSonera on pitkään pyrkinyt lisäämään riippumattomien hallitusten jäsenten määrää parantaakseen hallintotapaa ja saadakseen yhtiölle toimivan hallitusrakenteen niin turkkilaisten kuin kansainvälistenkin normien mukaisesti. TeliaSonera uskoo, että paras ratkaisu olisi todellisiin omistusosuuksiin perustuva suora hallitusedustus.


TeliaSonera on yksi Turkcellin perustajista ja pitkäaikainen strateginen sijoittaja, jolla on 38 prosentin suora ja välillinen omistus, ja se pyrkii edelleen kaikin tavoin ratkaisemaan osakkeenomistajien välisen pattitilanteen.


Nykyisen pattitilanteen pääasiallinen syy on Altimon ja Çukurovan välisiin omistussuhderiitoihin liittyvä vireillä oleva Privy Councilin päätös. Yhtiökokouksessa ei saavutettu päätösvaltaisuutta, koska osakkeenomistajat eivät päässeet yksimielisyyteen Turkcell Holdingin edustamisesta.


TeliaSonera on Turkcellin selvästi suurin vähemmistöosakas, ja tämän vuoksi on selvää, ettei uuden hallituksen nimittämisen tai osingonjaon viivästyminen ole etujemme mukaista. Turkcellillä on lähes kolme miljardia dollaria vuoden 2010 jälkeen kertyneitä osinkoja, ja TeliaSonera tukee täysin osinkojen jakamista yhtiön osingonjakopolitiikan mukaisesti.


TeliaSoneran tavoitteena ja lähestymistapana on olla mahdollisimman paljon mukana prosessissa, joka tekisi Turkcellistä vahvemman ja tehokkaamman kokonaisuuden uusilla Turkkiin ja muihin suuren kasvupotentiaalin maihin tehtävillä investoinneilla.


TeliaSonera toimii läpinäkyvästi ja rehellisesti vankkojen hallintoperiaatteidemme mukaisesti. Olemme aina toimineet rehellisesti kumppaneitamme kohtaan, ja teemme niin jatkossakin.


 


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 24.06.2013 11.00 (CET).


Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: +46 771 77 58 30, press@teliasonera.com, TeliaSoneran internetsivujen Newsroom-osiosta, ja voit myös seurata meitä Twitterissä, Twitter @TLSN_Media.


Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2012 TeliaSoneran liikevaihto oli 105 mrd. kruunua, käyttökate 36,1 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 4,59 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com.