Osavuosikatsaus tammi–kesäkuu 2013

Yhteenveto toisesta vuosineljänneksestä • Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laskettuna kasvoi 0,4 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 3,9 prosenttia 25 274 milj. Ruotsin kruunuun (26 294).

 • Säästötoimien kohteena olevat kustannukset paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laskettuna laskivat 4,1 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna säästötoimien kohteena olevat kustannukset laskivat 6,6 prosenttia 7 165 milj. kruunuun (7 672).

 • Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 3,3 prosenttia paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen kertaluonteisia eriä pieneni 1,2 prosenttia 8 928 milj. kruunuun (9 034). Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 35,3 prosenttiin (34,4).

 • Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä aleni 2,8 prosenttia 7 085 milj. kruunuun (7 286). Liiketulos aleni 10,8 prosenttia 6 283 milj. kruunuun (7 044), jossa ovat mukana kertaluonteiset erät −802 milj. kruunua (−242).

 • Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski 16,9 prosenttia 4 031 milj. kruunuun (4 852).

 • Osakekohtainen tulos aleni 0,93 kruunuun (1,12).

 • Vapaa kassavirta oli 4 462 milj. kruunua (3 062 ilman MegaFonista saatuja osinkoja, jotka olivat verojen jälkeen 11 726 milj. kruunua).

 • Konsernin kehitysnäkymät vuodelle 2013 pysyvät ennallaan.


Yhteenveto ensimmäisestä puolivuotiskaudesta • Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laskettuna laski 0,3 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 4,2 prosenttia 49 816 milj. kruunuun (51 987).

 • Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski 9,3 prosenttia 8 139 milj. kruunuun (8 974) ja osakekohtainen tulos laski 1,88 kruunuun (2,07).

 • Vapaa kassavirta oli 6 876 milj. kruunua (5 255 ilman MegaFonista saatuja osinkoja, jotka olivat verojen jälkeen 11 726 milj. kruunua).


Toimitusjohtaja Per-Arne Blomquistin kommentit


”Toisen vuosineljänneksen aikana liikevaihdon orgaaninen kehitys kääntyi positiiviseksi ja käyttökateprosentit paranivat entisestään. TeliaSonera johtaa edelleen markkina-alueillaan alan muutosta siirtymällä puhepalvelujen minuuttiperusteisesta hinnoittelusta uusiin dataperusteisiin malleihin. Pyrimme myös jatkuvasti varmistamaan pitkän aikavälin kannattavuuden tehostamistoimilla sekä investoimalla tulevaisuuteen 4G- ja kuituverkkojen kautta.


Mobility Services -liiketoiminta-alueella liikevaihtoon kohdistuvat paineet hellittivät jonkin verran ja käyttökateprosentit paranivat, mihin vaikuttivat laskutetun liikevaihdon kasvu ja kustannusten lasku. Erityisen ilahduttavaa on Tanskan toimintojen raportoima laskutetun liikevaihdon kasvu, koska tilanne kyseisellä markkina-alueella on ollut haastava vuosien ajan. Säänneltyjen yhteenliittämismaksujen alenemisen takia liikevaihtoon kohdistui kuitenkin edelleen paineita kaikilla markkina-alueillamme. Broadband Services ‑liiketoiminta-alueella kuituverkon laajeneminen eteni taas vauhdikkaasti, ja Ruotsissa kysyntä tällä hetkellä jopa ylittää toimitusmahdollisuutemme. Kustannukset alenivat, mutta säästöt eivät täysin riittäneet kompensoimaan liikevaihdon laskua. Eurasia-liiketoiminta-alueella liikevaihdon orgaaninen kasvu pysyi noin 14 prosentissa, mihin vaikutti datapalvelujen kulutuksen ja liittymämäärän kasvu. Käyttökateprosentit paranivat edelleen uusien kustannussäästöjen seurauksena. Nepalissa saavutettiin uusi merkkipaalu, kun liittymämäärä ylitti 10 miljoonaa.


Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa lanseerattiin kuluttajille uusia matkaviestintuotteita, joissa rajoittamattomista puhe- ja viestipalveluista peritään kiinteä hinta ja datapalvelut on pakettihinnoiteltu käytön mukaan. Ruotsissa näiden kuluttajille suunnattujen tuotteiden osuus uusmyynnistä on yli 20 prosenttia, ja vastaava paketti on tarjolla myös pk-yrityksille. Olemme saaneet uudella hinnoittelumallilla Skandinavian maissa yhteensä noin 180 000 uutta liittymäsopimusta, ja alustavat tulokset ovat lupaavia.


Verkon laatu ja kapasiteetti ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta voimme vastata räjähdysmäisesti kasvavaan datapalvelujen kysyntään. Investoimme sen vuoksi edelleen 4G- ja matkaviestinverkkojen peittoalueeseen, laajennamme kuituverkkoja ja ostamme valikoivasti aiemmin rakennettuja kuituverkkoja kotimarkkinoilla. Laajennamme Ruotsin 4G-verkkoa huomattavasti, ja tavoitteena on saavuttaa 92-prosenttinen maantieteellinen kattavuus seuraavien kahden vuoden aikana hyödyntämällä nykyistä 2G/3G-infrastruktuuria tavalla, joka varmistaa kustannustehokkaan laajentamisen. Peittoaluetta priorisoidaan koko konsernissa. Viron toiminnot laajensivat 4G-verkkoaan merkittävästi vuosineljänneksen aikana, ja maassa on tällä hetkellä Euroopan kattavin kansallinen 4G-verkko.


Jatkamme viime vuoden lopussa käynnistetyn säästöohjelman toteuttamista, ja niistä 1 800 työntekijästä, joita ohjelma koskee, on tähän mennessä irtisanottu noin 1 050. Säästöjen odotetaan näkyvän entistä paremmin tämän vuoden toisella puolivuotis­kaudella, ja olemme edelleen sitoutuneita nettoarvoltaan 2 mrd. kruunun kustannusvähennyksiin vuoden 2014 loppuun mennessä.


Omistajuuskiistat Turkcell-osakkuusyhtiössämme jatkuvat, ja vuosineljänneksen aikana on tehty kaksi epäonnistunutta yritystä pitää varsinainen yhtiökokous. Olemme tyytyväisiä Privy Councilin 9.7. antamaan päätökseen niistä ehdoista, joilla Çukurova voi lunastaa Turkcell Holdingin kiistanalaiset osakkeet Altimolta. Tämä päätös on tärkeä askel kohti pattitilanteen ratkaisemista. On ratkaisevan tärkeää, että yhtiön hallinto saadaan jälleen toimimaan Turkcellissä, ja tuemme täysin osinkojen maksun käynnistämistä uudelleen.


Edellä mainitut toimet osoittavat, että toteutamme strategiaamme ja pyrimme parhaaseen asiakaskokemukseen, laadukkaisiin verkkoihin ja kustannustehokkuuteen. Ensimmäisen puolivuotiskauden kehityksen perusteella voimme pitää vuoden 2013 näkymät ennallaan.”
   


Sisältöä koskevat kysymykset
TeliaSonera AB
Investor Relations
SE-106 63 Stockholm, Sweden
Puh. +46 8 504 550 00
Faksi +46 8 611 46 42
www.teliasonera.com


TeliaSonera AB julkaisee tämän osavuosikatsauksen tiedot Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Osavuosikatsaus on annettu julkaistavaksi 17.7.2013 klo 7:00 (CET).