TeliaSonera kommentoi Privy Councilin Turkcell-päätöstä


TeliaSonera on ottanut tyytyväisenä vastaan brittiläisen Privy Councilin tämänpäiväisen päätöksen niistä ehdoista, joilla Çukurova voi lunastaa Turkcell Holdingin kiistanalaiset osakkeet Altimolta. Päätöksen odotetaan olevan tärkeä askel kohti osakkaiden välillä jo pitkään jatkuneen pattitilanteen ratkaisemista. Ennen kuin osakkeita voidaan lunastaa, TeliaSonera odottaa Çukurovan täyttävän myös Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) välitystuomioistuimen vuonna 2011 antaman päätöksen mukaiset velvoitteensa.Privy Councilin päätös ei ratkaise TeliaSoneran ja Çukurovan välisiä erimielisyyksiä kyseisistä osakkeista. Kansainvälisen kauppakamarin välitystuomioistuin määräsi 1.9.2011 Çukurovan maksamaan TeliaSoneralle 932 milj. Yhdysvaltain dollarin suuruiset korvaukset korkoineen ja kuluineen, koska Çukurova ei ollut luovuttanut TeliaSoneralle Turkcell Holdingin osakkeita osapuolten välisen osakkeiden ostosopimuksen mukaisesti. Välitystuomioistuimen päätös on vahvistettu tuomioistuimessa New Yorkissa, Brittiläisillä Neitsytsaarilla, Englannissa ja Alankomaissa.Çukurova ei ole millään tavoin pyrkinyt täyttämään velvoitteitaan, ja New Yorkin tuomioistuin on ryhtynyt toimenpiteisiin velvoitteiden täyttämiseen mahdollisesti tarvittavan omaisuuden turvaamiseksi. Çukurovaa on muun muassa kielletty myymästä, siirtämästä, luovuttavasta, kiinnittämästä tai panttaamasta yhtiön varoja tai kiinteistöjä, joita voidaan käyttää TeliaSoneraan kohdistuvien velvoitteiden täyttämiseksi. TeliaSonera jatkaa ponnistelujaan aiemman päätöksen täytäntöön panemiseksi.TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 09.07.2013 15.15 (CET).


Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: +46 771 77 58 30, press@teliasonera.com, TeliaSoneran internetsivujen Newsroom-osiosta, ja voit myös seurata meitä Twitterissä, Twitter @TLSN_Media.Tulevaisuutta koskevat lausumat


Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2012 TeliaSoneran liikevaihto oli 105 mrd. kruunua, käyttökate 36,1 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 4,59 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com.